موضوعات = میکروبیولوژی
بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-19

فاطمه صالح؛ سهیلا سلیمان نژاد؛ فاطمه بهرامی چگنی؛ سعیده جعفری؛ آنییا احسانی؛ پگاه شکیب


مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 28-38

محمد براتی؛ مهرگان حیدری هنگامی؛ مهسا دری؛ عبدالرضا صلاحی مقدم


جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-9

رضا شکوهی؛ محمد یوسف علیخانی؛ زهرا ترک شوند؛ میثم صدیقی همت


گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 10-15

رامین ثیابی؛ سید مهدی سعادتی؛ باقر مرادی