قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 *نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 مربی وعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهد(جرجانی)- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 مربی و هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناسی ارشد مامایی

چکیده

زمینه و هدف: عفونت ادراری یک بیماری باکتریایی است که 50 درصد زنان بالغ را مبتلا می­کند که از این بین عفونت مکرر، 90 درصد موارد را شامل می­شود. آنتی­بیوتیک برای پیشگیری از عفونت مکرر دستگاه ادراری استفاده می­شود که با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی از جمله حساسیت­زایی، ایجاد مقاومت باکتری به آنها و ایجاد سمیت دارویی، استفاده از درمان­های گیاهی با عوارض جانبی کم­تر مورد توجه قرار گرفته­اند. بنابراین بر آن شدیم تا مقاله­ای مروری با هدف بررسی گیاه دارویی قره­قاط در پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری تدوین نماییم.
مواد و روش ها: با جستجو در سایت­های Ovid, Medline, Scopus, Science direct و  Inter science و با استفاده از کلید واژه­هایComplementary Therapy, Alternative Therapy  Herbal Medicine, و UTI  مقالات مرتبط از سال 1994 تا سال 2012 بدست آمد.
یافته ها: گیاهانی از جمله قره­قاط در پیشگیری از عود عفونت دستگاه ادراری می­توانند مؤثر باشند، اما هیچ مدرک علمی در ارتباط با میزان، غلظت و طول مدت لازم برای مداخله با استفاده از قره­قاط در پیشگیری از عفونت ادراری شناسایی نشد.
نتیجه گیری: قره­قاط در پیشگیری از عفونت ادراری مؤثر است اما نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of cranberry for prevention of Urinary tract infection

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Rasoulzadeh Bidgoli 1
  • Nahid Golmakani 2
  • Samira Ebrahimzadeh Zagmi 3
  • Saeideh Nasiri 4
1 Reproductive Health Student, Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan
2 Faculty Member of Midwifery, Department 0f Midwifery, Nursing and Midwifery School, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, Iran
3 Faculty Member of Midwifery, Department 0f Midwifery, Nursing and Midwifery School, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, Iran.
4 Master of Midwifery
چکیده [English]

Background and Aims:Urinary tract infection is a bacterial infection that affects any part of the urinary tract. Antibiotics can be used for prevention of recurrent urinary tract infection,and due to the adverse effects of  chemical medicines including allergen effects, resistance creation to bacteria and toxicity cases, herbal treatment have been noticed alternatively. This study aimed to identify effective herbal drugs on preventing urinary tract infection.
Materials and Methods:Databases such as Ovid, Medline, Scopus, Science direct and Inter science were searched using keywords such as complementary therapy, herbal medicine, alternative medicine and urinary tract infection from 1994 to 2012.
Results:Studies have shown that herbal products particularly "cranberry” can be effective on prevention of recurrent urinary tract infection. But no clear scientific evidence was identified on effective amount, concentration and usage duration for prevention..
Conclusion:Cranberry is useful for prevention of urinary tract infection but more studies are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cranberry
  • Urinary Tract Infection
  • prevention