بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سم شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد سم شناسی، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 استادیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 کارشناس مدارک پزشکی، مرکز آموزشی درمانی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فسفید آلومینیوم (قرص برنج) با دارا بودن میزان مرگ و میر قابل توجه، از علل شایع مسمومیت بالغین در ایران می‌باشد. بررسی حاضر به منظور تعیین الگوی مسمومیت ناشی از قرص برنج در شهرستان گرگان انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از طریق جمع آوری اطلاعات از پرونده تمامی بیماران مسموم با قرص برنج که در فاصله سال‌های 88 لغایت 94 به بیمارستان 5 آذر گرگان مراجعه نموده‌اند انجام شده است. اطلاعات مربوطه از طریق چک لیست جمع ‌آوری و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون کای اسکوار آنالیز گردیده است.
یافته ­ها: از کل 1083 مورد مسمومیت، تعداد 73 مورد آن مربوط به قرص برنج بوده است. میانگین سنی بیماران 75/16± 47/27 و اکثریت (6/72 درصد) مرد بوده‌اند. 74 درصد بیماران در شهر سکونت داشته‌اند. بیشترین موارد مسمومیت در تابستان رخ داده (5/31 درصد) و 5/57 درصد موارد تحصیلات در سطح متوسطه داشته‌اند. تمامی موارد مسمومیت به صورت عمدی (خودکشی) اتفاق افتاده است. نهایتاً 25 بیمار فوت شده و بیشترین موارد ابتلا (4/54 درصد) و مرگ (52 درصد) مربوط به طبقه سنی 20 تا 29 سال بوده است.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان می‌دهد که اقدام به خودکشی مهم‌ترین علل مسمومیت با قرص برنج بوده که بیشتر در مردان کم‌تر از 30 سال مشاهده می‌گردد. همچنین با توجه به مرگ و میر بالا، ارائه آموزش‌های بیشتر و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها در خصوص مخاطرات قرص برنج ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Pattern of Aluminum Phosphide Poisoning in Gorgan, North of Iran

چکیده [English]

Background and Aims: Aluminum phosphide (ALP) is the common cause of poisoning in adults with a very high fatality ratio in Iran. This study aimed to determine the ALP poisoning pattern in Gorgan.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study and the data were obtained from the all medical records of ALP Poisonings admissions to the 5 Azar hospital in 2009 – 2016. The data were recorded in a check list and analyzed with SPSS 16 software.and pearson,s Chi- squared test.
Results: 73 cases out of a total 1083 poisoning cases, were due to ALP poisonings. The mean age of patients was 27.47 ± 16.75 years and majority of them were males (72.6%). 74% of patients lived in urban areas. The maximum number of poisoning occurred in summer (31.5%) and 57.5% of cases had been educated up to high school. All cases of ALP poisoning have been occurred intentionally (suicide). In total, 25 patients died and most cases of morbidity and mortality belongs to the age groups of 20-29 years, 54.4% and 52%, respectively.
Conclusion: Results showed that suicide attempt was the most common cause of ALP poisoning, most commonly among men who were less than 30 years of age. Also, regarding to high mortality of ALP poisoning, more trainings and warnings through medias on ALP poisoning dangers is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • poisoning
  • Aluminum phosphide
  • Rice Tablet
  • Suicide
  • Death