گزارش یک مورد: جسم خارجی نفوذی در ریه

نویسندگان

چکیده

مقدمه: وجود سوزن در قفسه سینه می‌تواند بدون علامت بوده و یا همراه با علائم تهدید کننده حیات شخص باشد.
گزارش مورد: بیمار آقای 32 ساله با دیسترس تنفسی به بخش اورژانس مراجعه و بستری گردید. در معاینه آمفیزم جدار قفسه سینه در قسمت خارجی ریه چپ قابل لمس بود. از بیمار Chest X.R فاس و لترال به عمل آمد که در آن یک جسم خارجی به طول تقریبی 4 سانتی‌متر دیده شد. که با عمل جراحی از قسمت تحتانی لوب فوقانی بافت ریه چپ خارج و به خانواده تحویل شد. پس از 50 روز بیمار با احساس سوزش در قفسه سینه و تنگی نفس، به مرکز درمانی دیگری مراجعه و با تشخیص جسم خارجی در ریه چپ بستری و تحت عمل جراحی جسم خارجی دیگری که در حقیقت یک سرسوزن بوده خارج شده است.
نتیجه گیری: ورود سوزن به داخل ریه خیلی نادر بوده ولی در موارد برخورد با این بیماران توجه خاصی در بررسی وضعیت روحی و روانی آن‌ها نیز مورد نیاز است تا در مواردی مشابه بهتر بتوان قضاوت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case Report: Foreign Object Penetrating The Lung

چکیده [English]

Introduction: A needle in the chest could be asymptomatic or with symptoms of life-threatening.
Case: A 32 years old man with respiratory distress was hospitalized in the emergency department. Examination of the chest wall on the outer part of the left lung emphysema was palpable. Patient's chest x ray anterior and lateral were taken where a foreign body length of approximately 4 cm was observed. Surgery of the upper lobe of the lower part of the left lung was removed and given to the family. After 50 days, patient with the burning feeling in the chest, shortness of breath, went to another hospital and was hospitalized with the diagnosis of foreign body in the left lung and during surgery, other foreign object (a needle) was removed.
Discussion: Needle presence in the lung is very rare, but in these patients it is important that to note their mental status be considered to better judge in similar cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FOREIGN BODY
  • Needle
  • Chest