تأثیر روزه داری بر بارداری و شیردهی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: روزه داری در طول بارداری موضوع قابل بحث و پیچیده ای است. با توجه به مزایای ذکرشده در متون اسلامی برای
روزه، هر فرد مسلمان از جمله زنان باردار و شیرده به ادای این فریضه گرایش زیادی دارند. اما مشکلی که بسیاری از زنان باردار و
خصوصا متخصصان زنان با آن مواجه هستند نگرانی زن باردار در خصوص عواقب احتمالی روزه داری بر سلامتی خود و جنین
وی می باشد. هدف از این مقاله مروری بررسی اثرات روزه داری بر دوران بارداری و شیردهی می باشد. روش: پژوهش هایی برای این مقاله مروری انتخاب شدند که طراحی یک مقاله توصیفی، مورد شاهدی، کوهورت و یا
کارآزمایی بالینی داشتند. کلیدواژه ها در مقاله ها ی منتشر شده طی سال های 1960 تا 2011 جستجو شدند و مقالات به زبان
انگلیسی و فارسی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: روزه داری باعث ایجادعوارض در دوران بارداری و شیردهی از جمله کاهش وزن گیری مادر، زایمان زودرس،
کاهش بهره هوشی نوزاد، کاهش شاخص های تن سنجی نوزادان از قبیل وزن هنگام تولد، قد و دور سر نمی شود.
نتیجه گیری: به نظر نمی رسد روزه داری 12 ساعته برای مادران باردار مشکلی ایجاد کند و اگر زنان باردار علاقمند به روزه
داری باشند می بایست تحت مراقبت های دقیق دوران بارداری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fasting on Pregnancy and Lactation

نویسندگان [English]

  • Baghani
  • Azmude
چکیده [English]

Background and purpose: fasting during pregnancy is a complex and controversial issue.
As with the advantages of fasting in Islamic teachings, every Muslim is likely to fast as a
rite. However, a common concern for women and the gynecologists is its probable side
effects on maternal and neonatal health. This article is intended to review the effects of
fasting during pregnancy and lactation.
Methods and materials: Articles selected for review were descriptive, case-control,
cohort and clinical trial. The key words were searched from 1960 to 2011, and both Persian
and English articles were reviewed. Results: Fasting does not cause complications during pregnancy and lactation including
weight loss, preterm labor, reduced neonatal IQ, as well as reduced anthropometric
neonatal indexes including birth weight, height and head perimeter. Conclusion: It does not seem fasting that a 12-hour fasting period can cause problems for
mothers, and mothers wishing to fast in Ramadan must be under prenatal care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fasting; Pregnancy; Lactation; Ramadan; Islamic fasting