نظام آموزشی پزشکی در ایران و حاکمیت اخلاق حرفه ای در سایه آموزه های دینی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر در صدد است با نگاهی نو به سیستم آموزش پزشکی و تبیین ارکان آن، جایگاه آموزه های دینی را در این نظام
جستجو نموده و توصیه هایی را ارائه نماید. در این خصوص، ابتدا نگاهی به روابط استاد و شاگرد و سپس رابطه پزشک و بیمار
خواهیم داشت. همچنین وظیفه بیمار در مقابل دردهای جسمی مدنظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، با اشاره به آیات و روایات
خلاء های نظام آموزش پزشکی تذکر داده خواهد شد تا به سمت جدایی تعلیم از تربیت حرکت نکنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medical education system in Iran and the dominance of professional ethics affected by religious teachings

نویسندگان [English]

  • Nematullah Shomoossi
  • Abolfazl Saadati
  • Mohammad Shafi Mojadadi
چکیده [English]

The present article will have recommendations for medical education system after a review of the relevant religious teachings from a novel perspective on medical education and clarifying its bases. First, the relationship between professors and students and then the relationship between patients and physicians will be reviewed. Also, the duties of the patients as regards the physical pain will be presented. Finally, the verses and traditions highlighting the gaps in medical education under the rules and teachings of Islamic culture will be reminded, so that the current trend takes a route toward combing the training and education, and giving a priority to education rather than a mere raining system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical education
  • Religious perspective
  • Verses
  • Traditions