طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 کارشناس بهداشت محیط،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 نویسنده مسئول، کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به پیشرفت علوم و نیاز به آموزش با استفاده از وسایل کمک آموزشی به خصوص نرم افزارهای آموزشی که قابلیت کاربرد ساده و ارزان داشته و در سطح یادگیری فراگیران مؤثر هستند. هدف این مطالعه طراحی نرم افزاری جامع جهت تحلیل صحیح آزمایشات آب و فاضلاب برای کارشناسان و دانشجویان رشته­های تحصیلی مرتبط با این موضوع بود.
مواد و روش­ها:این نرم افزار قادر است در محیط­های Flip Album, Captivate,C# مورد استفاده قرار گیرد. خروجی آن به صورت exe بوده و نیازی به نصب نرم افزارهای مکمل و تخصصی ندارد و همچنین قابلیت اجرا در هر سیستمی را دارا می­باشد.  
یافته­ها: محتوای آموزشی در این نرم افزار شامل توضیح کامل آزمایشات، نحوه محاسبه و مقایسه با استانداردها می‌باشد. همچنین با روش پویانمائی شیوه انجام آزمایشات شبیه سازی شده است و نرم افزار مذکور دارای قابلیت جستجو بر حسب موضوع و قابلیت انجام آزمون­های مختلف آماری به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌باشد. زبان نرم افزار فارسی و منابع مرتبط با آزمایشات و توضیح دستگاه­های مورد استفاده و شبیه سازی شده در نرم افزار به زبان ساده و برای کارشناسان مرتبط با امور آزمایشات آب و فاضلاب نگارش گردیده است.
نتیجه گیری: با توجه به گسترش رسانه­های دیجیتال و لزوم آن در استفاده علوم مختلف، نرم افزار موجود می­تواند کمک شایانی در آزمایشات آب و فاضلاب داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applicable Software Designing for Environment Chemistry Experiments

نویسندگان [English]

  • shahram sadeghi 1
  • Mohammad Hossein Saghi 2
  • fateme dareini 3
  • Saeed Mohammadpour 4
چکیده [English]

Introduction: According to the progress in science and the need of training aids in education system, particularly the ability to use simple and inexpensive educational softwares, are effective in learning. This study aimed to design a comprehensive software for a suitable analysis of data extracted from laboratory water and wastewater experiments by experts and students related to this topic.
Methods: This software is applicable to Flip Album, Captivate, C # environments. The output data would be exe and complementary and specialized software is not required . It has the ability to run on any system.
Results: This software can give a complete description of the tests, how to calculate and compare with standards. The testing procedure is simulated with animated graphics. It has the ability to search based on subject and to do different statistic experiments in order to analyze the given data. The language of software is Persian and related resources to expriments and simulated and applied devices are explained in a simple way for related experts to water and wastewater experiments.
Conclusion: Due to the expansion of digital media and the importance of using it different fields of science, this software can be a valuable help in water and wastewater experiments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • Water And Wastewater Experiments
  • Environmental Chemistry