سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : سقط مکرر مسئله ای رنج آور است که بسیاری از زوج ها و پزشکان با آن روبرو هستند و حتی دردناک تر از ناباروری است. مدتی است که ناهنجاری های ساختمانی رحم به عنوان یکی از علل سقط مکرر در مشکلات مامایی شناخته شده اند. این ناهنجاری ها معمولاً باعث سقط سه ماهه دوم می شوند. هدف از این مطالعه بررسی ناهنجاری های رحم در سقط مکرر و روش های تشخیصی و درمانی می باشد. مواد و روش ها : مقاله مروری حاضر با استفاده از دو شیوه Electronic Search و Hand Search گردآوری شده است. با مطالعه مقالات علمی سایت های Sciencedirect ، Medscapeو Inlm.org و کتب معتبری از جمله اسپیراف، کیستنر، ویلیامز، نواک و برک مطالب برگزیده شدند.
یافته ها : اکثر قریب به اتفاق سقط های زودرس از اختلالات کروموزومی تخمک یا اسپرم و یا اختلالات کروموزومی در اوایل روند تکامل رویانی ناشی می شوند و حوادثی تصادفی هستند. حتی سقط مکرر نیز ممکن است صرفاً بر اساس احتمال رخ دهند، اما حداقل در تعدادی از زوج های مبتلا یک عامل زمینه ساز وجود دارد. اختلالات مادرزادی و اکتسابی رحم، یکی از عوامل شناخته شده سقط مکرر می باشند و با استفاده از سونوهیستروگرافی یا هستروسالپنگوگرافی مرسوم قابل شناسایی هستند. اکثر این اختلالات از طریق جراحی قابل درمان هستند. پیامد بارداری پس از اصلاح این اختلالات موفقیت آمیز است.
بحث و نتیجه گیری: یکی از علل سقط مکرر ناهنجاری های ساختمانی رحمی هستند که در 10تا 15 درصد از زنان دارای سقط مکرر دیده می شوند. بنابراین حمایت روحی، مشاوره و ارتباط مداوم با پزشک ضروری می باشد. بعد از اصلاح این ناهنجاری ها در 60 تا 70 درصد موارد پیامد بارداری موفقیت آمیزی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repeated Abortion: Uterus Anatomical Disorders, Diagnostic and Treatment Procedures (A Review Article)

نویسندگان [English]

  • Sharifzade
  • Keyvanloo
  • Ghandi
چکیده [English]

Background and Purpose: Repeated abortion is a painful experience for couples and doctors, even more painful than infertility. It has been a while that repeated abortion due to anatomical abnormalities of the uterus has been recognized in midwifery. They often occur in the second trimester of pregnancy. This article is intended to review uterus abnormalities in repeated abortion as well as treatment and diagnostic procedures.

Methods: Electronic and manual search methods were used for collection of relevant material. Websites such as Sciencedirect, Medscape and INLM and textbooks such as Spiroff, Kistener, Williams, Novak and Berk were the selected sources.

Discussion: Most pre-term abortions originate from chromosomal abnormalities of the ovum or sperm, or from early developmental progress of the fetus, and are considered accidental. Even repeated abortions are likely to happen based on probability but there is a predisposing factor in couples suffering from this disorder. Congenital and acquired disorders of uterus are among factors causing repeated abortions, and are detectable through sonohysterectography or conventional hysterosalpingography. Most of such disorders can be treated by surgical procedures, and gestational outcomes after surgery have been successful.

Conclusion: Repeated abortions cause stress and anxiety, and one of the causes of repeated abortions is the abnormal; uterus anatomy which can be seen in 10 to 15 percent of cases. Therefore, emotional support and continuous consultation with a doctor are essential. The success rate after surgical intervention has been reported to be around 60 to 70 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repeated Abortion; Uterus Abnormalities; Sonohysterectography; Hysterosalpingography