دیسمنوره و درمان آن با داروهای شیمیایی و اجزای پرکاربرد طب مکمل (مروری)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:
دیسمنوره یکی از علل شایع اختلالات ژنیکولوژی است که تقریبا در بیش از 50 % زنان روی می دهد و روی زندگی فردی و
اجتماعی فرد تأثیرگذاشته و منجر به از دست رفتن میلیونها ساعت کاری می شود . علاوه بر داروهای شیمیایی مرسوم ، استفاده از
طب مکمل و جایگزین (cam)نیز در درمان دیسمنوره رو به افزایش است. هد ف از این مطالعه بررسی اثرات داروهای شیمیایی و  
اجزای پرکاربرد طب مکمل در درمان دیسمنوره می باشد .
مواد و روشها:
مقاله حاضر با استفاده از دو شیوه  Hand search و Electronic search گردآوری شده است.با مطالعه 41 مقاله معتبر فارسی و انگلیسی ازکتب معتبری همچون اسپیروف ،کیسنر ، نوا و سایت های معتبر Sid.ir ، Inlm.org ،Pubmed ،Sciensedirect مطالب انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها:
علت دیسمنوره اولیه افزایش سنتز پروستاگلاندین ، وازوپرسین و مواد سنتز شده از فسفولیپیدها(مثل ترومبوکسان A2 ،پروستاسیکلین)است که در این میانPGF2a و PGE2 بیشترین نقش را دارد و از آندومتر رحم در طی قاعدگی ترشح می شود. به دنبال تحریک مداوم اندومتر بوسیله ی استروژن و پروژسترون میزان تولید PGافزایش پیدا می کند.
انقباضات ناشی از PG باعث ایجاد دردهایی با ماهیت کولیک،اسپاسمودیک و دردهایی مشابه زایمان در قسمت تحتانی شکم می شود که مشخصه دیسمنوره است.بر این اساس مکانیسم داروهای موثر بر دیسمنوره مهار سنتز PG و سایر متابولیت های ان است.نتیجه گیری : داروهای OCS و NSAID با مکانیسم مهار و کاهش سنتز پروستا گلاندین منجر به رفع یا کاهش علایم دیسمنوره می شود. علاوه بر این داروها استفاده از مکمل های تغذیه ای همچون  Mg و Omega3 ، Zinc ،B6 ، B1، Vit A  و نیز استفاده از داورهای گیاهی همچون زنجبیل ، سنبل الطیب ، رازیانه و ... اغلب با همین مکانیسم منجر به برطرف شدن دردهای قاعدگی می شود که در
بسیاری موارد با نتایج حاصله از داروهای شیمیایی برابری می کند. استفاده ی مورضعی از گرما ، بیوفیدیک و تکنیک های آرام سازی و همچنین ورزشهای منظم منجر به بهبود علایم درد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dysmenorrhea and its Treatment with Chemical Drugs and the Highly Used Components of Complementary and Alternative Medicine: A review

نویسندگان [English]

  • elham Azmude
  • Nasrin Fazel
چکیده [English]

Background and Purpose:
Dysmenorrhea is one the most common gynecological disorders, prevalent in more than 50% of women, and affects the personal and social life with a further effect on the loss of more than millions of work hours. In addition to the conventional chemical drugs, the use of complementary and alternative medicine (CAM) is on the rise. The aim of the present study is review the effects of chemical drugs and CAM in the treatment of Dysmenorrhea.
Methods and Materials:
The present study was collected by electronic and manual search methods. 41 articles in both English and Persian were obtained from SciencesDirect, PubMed, inlm.org, sid.ir, as well as classical textbooks in the field. Results:
The major cause of primary Dysmenorrhea is an increase in the synthesis of prostaglandin, vasopressin and materials synthesized from phospholipids (such as thromboxan A2 and prostacyclin), where PGF2a and PGE2 have the most significant roles and are secreted from the endometrium during menses. Following the constant stimulation of endometrium by estrogen and progesterone, production of PG increases. Contractions caused by PG will produce pains with colic and spasmodic nature as well as pains such as labor throes in the abdomen, characterized by Dysmenorrhea. Accordingly, the mechanism of drugs effective against Dysmenorrhea includes controlling the PG synthesis and other metabolites. Conclusion:
NASAID and OCS reduce or eliminate the symptoms of Dysmenorrhea by inhibiting or reducing the synthesis of prostaglandin. In addition to these drugs, the use of complements such as Vit A, B1, B6, Zinc, Omega 3 and Mg as well as herbal medicine can reduce the menstrual pains, which in many cases come up to be equally effective as chemical drugs are. Local application of heat, biofeedback, and tranquilizing techniques as well as regular exercise will all lead to pain alleviation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea; Complementary and Alternative Medicine; Analgesic and steroid anti
  • inflammatory drugs