از آموزش و بالین تا پرستاری مبتنی بر شواهد: مروری بر مقالات موجود و ارتباط آن با شرایط فعلی ایران

نویسندگان

چکیده

سلامت بیماران یک از حیاتی ترین مسائل مراقبت های بهداشتی می باشد و خدمت رسانی باید به گونه ای باشد که حداقل
عوارض به بیمار و خانواده او تحمیل شود. در این راستا استفاده از پرستاری مبتنی بر شواهد در بالین بیمار یکی از بهینه ترین روش
هایی است که امروزه از آن استفاده می شود. به منظور دسترسی به مطالعات موجود، از مقالات پایگاه های اطلاعاتی MD Consult ، Nursing Cosult ، Science Direct, PubMed, Magiran, SID استفاده شد. بررسی های اولیه نشان داد که
نمرات نگرشی و عملی متوسط نسبت به پرستاری مبتنی بر شواهد ) EBN ( در بین شرکت کنندگان وجود دارد و میانگین نمرات
دانشی آن ها مقداری پایین تر است. کاربرد شواهد ناشی از تحقیقات بسیار کم می باشد و بیشتر پرستاران، مدیران پرستاری و حتی
بسیاری از مدرسان و مربیان پرستاری در دانشگاه ها با مفهوم و لزوم عملکرد مبتنی (EBP) بر شواهد آشنا نیستند. تاکید می شود
مربیان پرستاری از روش های آموزشی با قابلیت اجرایی بالا برای افزایش مهارت تفکر انتقادی استفاده نمایند و اهمیت EBP را به
دانشجویان تفهیم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From education and clinical training to evidence-based nursing: a review of literature and its relevance to current Iranian conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shafi Mojadadi
  • Nematullah Shomoossi
  • Mostafa Rad
چکیده [English]

Patients’ health is among the central concerns of the care-giving issues, and care plans must be scheduled so that the least possible problems are incurred on the patient and their families. Therefore, evidence-based nursing can be considered as one of the most optimal methods currently used. In order to access the current studies, references were used from databases including MD Consult, Nursing Consult, Science Direct, SID, Magiran and PubMed. Primary considerations indicated mean attitude and practical measures toward evidence-based practice among the participants of the studies; however, their mean knowledge was relatively low. The application of evidence from studies was highly meager; and most nurses, nurse managers and even most instructors at universities were not familiar with evidence-based nursing practice. Therefore, we may emphasize that nurse educators should apply methods with high plausibility in order to enhance the critical thinking of nurses, and to get their nurse students familiar with the concept of evidence-based nursing practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nursing
  • Clinical training
  • Education
  • Evidence
  • based practice