دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 44، مرداد 1397 
شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

صفحه 1-6

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ رضا جاغوری؛ باقر مرادی


مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ

صفحه 7-12

شبنم محمدی؛ بابک ابراهیمی؛ مژگان کاظمیان؛ فروزان آبسالان؛ محمد رضا نیکروش؛ مهدی عباسی؛ محمد تقی جغتایی؛ اکرم صادقی


بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور

صفحه 13-20

ریحانه نیکزاد؛ طاهره صفری؛ زهرا شمشیریان؛ محمود مرحمتی؛ باقر مرادی