دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1397 
اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون

صفحه 9-20

سعید بکائی؛ بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ احسان موسی فرخانی


مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی

صفحه 35-40

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ باقر مرادی


ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷

صفحه 41-49

حمزه صالح زاده؛ رضا رضایی؛ پریسا مظفری؛ شادیه محمدی؛ حسین رضایی