موضوعات = بهداشت محیط
طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش های شیمی محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1395

محمدحسین ساقی؛ فاطمه دارینی؛ سعید محمدپور


بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 40-50

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ بهاره کنعانی؛ وحید کاکاپور؛ مسعود زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی


ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-49

حمزه صالح زاده؛ رضا رضایی؛ پریسا مظفری؛ شادیه محمدی؛ حسین رضایی


بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 30-40

برهان منصوری؛ نمامعلی آزادی؛ علی منصوری؛ روناک شاهوئی؛ محمد حسین سینکا کریمی


بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-15

علی کاظم پور؛ علی اوغازیان؛ فرزانه تباسیده؛ فاطمه شکری داریان


اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 11-19

یعقوب شایسته؛ حسین زارعی؛ جعفر جلیلیان؛ فرامرز ابراهیمی فلاح طلب؛ ابوالقاسم بادلی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-9

رضا شکوهی؛ محمد یوسف علیخانی؛ زهرا ترک شوند؛ میثم صدیقی همت


بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-49

عباسعلی رباط جزی؛ سید جعفر اعتصامی نسب؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ فاطمه دارینی


طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

شهرام صادقی؛ محمدحسین ساقی؛ فاطمه دارینی؛ سعید محمدپور