مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم، مشهد، ایران

2 کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر هر جامعه، مدیریت و رهبری است. بهترین شکل مدیریت، مدیریت قرآنی و اسلامی است. مدیریت پرستاری می‌تواند با رعایت و به کارگیری اصول مدیریت، بسیاری از مشکلات و گره‌های محیط کار را مرتفع نماید. با توجه به اهمیت مدیریت به خصوص در حیطه پرستاری مروری بر مهم‌ترین معیارهای مدیریتی از منظر قرآن کریم پرداخته شد.
مواد و روش ها: ‏ در این مطالعه مروری تشریحی پس از مطالعه پایگاه­های اطلاعاتی اسلامی، تعداد 10 مقاله که هر کدام به بررسی ویژگی­های مدیریتی از دیدگاه قرآن کریم پرداخته بودند؛ به طور کامل و دقیق مطالعه شد، سپس نقش­ها و وظایف یک مدیر از دیدگاه قرآن کریم بررسی و ارائه شد.
یافته­ها: از منظر قرآن کریم یک مدیر باید واجد شاخص ها و ویژگی های بسیاری در نحوه مدیریت باشد. ویژگی های فردی، مدیریتی فرد و مدیریتی سازمان از مهم ترین معیارهای مطرح شده در قرآن کریم است.
نتیجه گیری: در صورتی که پرستاران در بخش مدیریتی رهنمودهای قرآن را در مدیریت بکار گیرند؛ خلأها و مشکلات موجود مرتفع خواهد شد و این مهم منجر به ارتقای کیفی خدمات مربوط به سلامت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview on Management from a Quranic Viewpoint, Considering the Entire Quran(Guidelines for Nurse Managers,)

نویسندگان [English]

  • Mahboube Mohebbi 1
  • Zahra Bashtani 2
  • Fateme Borzoee 3
چکیده [English]

Background and Aims: One of the most important factors affecting each community is the management and leadership. Quranic and Islamic Management is the best form of management. Nursing management can solve many problems in the workplace by applying the principles of Islamic management. Considering the management importance, especially in nursing field, an overview of the most important Quranic criteria for the management  was discussed.
Materials and Methods: In this narrative review study, after searching in the Islamic databases, the number of 10 articles, which surveyed in Quranic management features , were completely studied, then the manager roles and duties is presented from a Quranic viewpoint.
Results: According to the Quran viewpoint, a manager must have many features in his management approach. Personal and managerial characteristics and organizational management indicators are the most important criteria in the Holy Quran.
Conclusion:If nurses, apply the Quranic managerial guidelines in the management areas ,the existing gaps and problems would be disappeared and this leads to improvement in quality of health services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Islam
  • nursing