طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش های شیمی محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران‎ ‎

2 کمیته تحقیقات دانشجویی

3 نویسنده مسئول،کارشناس بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به پیشرفت علوم و نیاز به آموزش با استفاده از وسایل کمک آموزشی به خصوص نرم افزارهای ‏آموزشی که قابلیت کاربرد ساده و ارزان داشته و در سطح یادگیری فراگیران موثر هستند.هدف این مطالعه طراحی نرم ‏افزاری جامع جهت تحلیل صحیح آزمایشات آب و فاضلاب برای کارشناسان و دانشجویان رشته های تحصیلی مرتبط با ‏این موضوع بود.‏
مواد و روش ها: این نرم افزار قادر است در محیط های ‏Flip Album, Captivate,C#‎‏ مورد استفاده قرار گیرد. ‏خروجی آن به صورت ‏exe‏ بوده و نیازی به نصب نرم افزارهای مکمل و تخصصی ندارد و همچنین قابلیت اجرا در هر ‏سیستمی را دارا می باشد. ‏
یافته ها:محتوای آموزشی در این نرم افزارشامل توضیح کامل آزمایشات، نحوه محاسبه و مقایسه با استانداردها می‌باشد. ‏همچنین با روش پویانمائی شیوه انجام آزمایشات شبیه سازی شده است و نرم افزار مذکور دارای قابلیت جستجو بر ‏حسب موضوع و قابلیت انجام آزمونهای مختلف آماری به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌باشد. زبان نرم افزار‏‎ ‎فارسی ‏و منابع مرتبط با آزمایشات و توضیح دستگاه های مورد استفاده و شبیه سازی شده در نرم افزار به زبان ساده و برای ‏کارشناسان مرتبط با امور آزمایشات آب و فاضلاب نگارش گردیده است. ‏
نتیجه گیری‎:‎‏ با توجه به گسترش رسانه های دیجیتال و لزوم آن در استفاده علوم مختلف، نرم افزار موجود می تواند ‏کمک شایانی در آزمایشات آب و فاضلاب داشته باشد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application software design environment chemistry experiments

چکیده [English]

Background and Aims:According to the progress of science and the need for training using training ‎aids, particularly the ability to use educational software is simple and inexpensive and are effective ‎in learning‏.‏‎ The use of the software and use it to promote learning and education has given. Due to ‎the need for water and wastewater laboratory and use of modern equipment, training, software ‎testing water and wastewater was prepared.‎
Materials and Method: This software environment Flip Album, Captivate, C # is written‏.‏‎ The ‎output data is exe and install special software is not required and has the ability to run on any ‎system.‎
Results: This software can do complete description of the tests, how to calculate and compare with ‎the standard. The testing procedure with animated graphics to show. Have the ability to test and ‎search functionality is also included. The language of software is Persian and related resources and ‎explains the tests and devices used in the simulation software are available.‎
Conclusion: Due to the expansion of digital media and its importance in the use of science, this ‎software can help in the experiments of water and wastewater.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • Water And Wastewater Experiments
  • Environmental Chemistry