جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 نویسنده مسئول، استادیار نانوفناوری پزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه : مواجهه با صدا می­تواند منجر به عوارض متعدد از جمله وزوز گوش، افزایش فشارخون، مشکلات مربوط به خواب و کاهش شنوایی شود. با توجه به ورود گسترده نانو در عرصه­های مختلف علمی، هدف از این مطالعه مروری بر استفاده از پانل­ها و جاذب­های صوتی محتوی نانوذرات تحت عنوان پانل­های نانوکامپوزیت می­باشد.
روش جستجو: در این مطالعه­ی مروری، از موتورهای جستجوی Magiran, Sid, Medlib, Iran Medex, Google Scholar, ISI web of knowledge, Scopus, Pubmed.com استفاده شد. واژگان کلیدی مورد جستجو  شامل: Sound adsorption, acoustic  panel, acoustic barrier,، جاذب صوتی، پانل­های صوتی بوده است. در مجموع تعداد 51 مقاله مطابق با هدف مطالعه انتخاب و اطلاعات مربوطه استخراج گردید.
یافته هایکی از بهترین و مؤثرترین روش­های کنترلی برای منابع با صدای آزاردهنده، کنترل صدا توسط جاذب­های صوت می­باشد. این جاذب­ها در کنترل صدای اتاق، سرو صدای صنعتی، صدای استودیو، اتومبیل و کنترل سایر آلودگی­های صوتی، نقش مهمی را ایفا می­کنند. مواد جاذب معمولا به منظور مقابله با اثرات نامطلوب صدای انعکاس یافته از سطوح سفت و سخت استفاده شده و باعث کاهش سطح صدای منعکس شده می شوند. مواد نانو با توجه به این که سطح ویژه وسیعی نسبت به مواد متخلخل و سایر مواد مورد استفاده در صنعت آکوستیک دارند، دارای خواص متفاوتی نیز از نظر جذب صدا می­باشند.
نتیجه گیری:بکارگیری جاذب های صوتی بر پایه مواد پلیمری و نانوذرات ضمن پیشگیری از بسیاری از بیماری­های ناشی از کار و همچنین با عنایت به مقرون به صرفه بودن تولید این گونه جاذب­ها می­تواند نقش بسیار مهمی را در اقتصاد ملی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sound Absorbents and Using New Technologies inthem; A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Bahram Kouhnavard 1
  • Asiye Abbasi 1
  • Mohammad Reza Najimi 1
  • Ali Jebali 2
1 MSc student of Occupational Health Engineering, Department of Occupational Health Engineering, Member of Student Research Committee, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Nanotechnology of Medicine, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,Yazd, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Noise exposure can lead to several complications such as tinnitus, hypertension, sleep problems and hearing loss. Considering the prevalent entrance of nanotechnology in different fields of science, this study aimedto review the use of sound-absorbing panels _composed ofnanoparticles_named nanocomposites panels.
 Materials and Method:  In this reviewal study,search engines like Magiran, Sid, Medlib, Iran Medex, Google Scholar, ISI web of knowledge, Scopus and Pubmed.com were used. Searched key wordswere: Sound absorption, acoustic panel, acoustic barrier,sound absorbent and sound absorbing panels. A total number of 51 articles  based on the aims of the study were selected and  the related information was extracted.
Results: One of the best and the most efficientmonitoring methods for noisy sources is applying thesound absorbents. These sound absorbentsplay important role in controling the room noise, industrial noise, studio sounds, automobiles and other kinds of noise pollution. Soundabsorbent materials arenormally used to fight back against the hostile effects of reflected sounds from the solid surfaces and they alsocausedthe reduction in the sound level of the reflected sounds.Considering the large area of application of theNano-materialsin acoustics economy,in comparison with porous material and other materials, theSoundabsorbent materials have got a various levels in terms of sound absorption.
Conclusion: The application of sound absorbents,which are made based on polymer materials and nanoparticles,canpreventfrom many occupational diseases and because of the economicalproduction costs of these materials,can play an important role in the national economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • sound absorbent
  • control engineering
  • new technologies