بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 مربی،مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار،ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به کمبود آب و گسترش روز افزون واحد های صنعتی تصفیه فاضلاب صنعتی یک امر ضروری است،  که در این میان فاضلاب رنگی حائز اهمیت خاصی می‌باشد. هدف از این مطالعه تصفیه فاضلاب حاوی رنگ متیلن بلو با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی  می‌باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. تاثیر پارامترهای از قبیل نوع فعال سازی (فعال سازی فیزیکی ، شیمیایی با جوشاندن  و شیمیایی بدون جوشاندن) دوز های جاذب( 0.02-0.04-0.06-0.08 و 0.1 گرم)، غلظت های رنگ  ( 200، 300، 400 و 500 میلی گرم بر لیتر) ، زمان های( 5،10،20،30،60، و 120 دقیقه) ، pH  (2، 4، 6، 8 و 10)  و دما (10،20،30و40) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آزمایش‌ها نشان داد حداکثر میزان حذف از طریق فعالسازی شیمیایی با جوشاندن بود به طوری که در شرایط غلظت رنگ 200 میلی گرم برلیتر رنگ ، میزان جاذب 2 گرم در لیتر ، زمان تماس 10 دقیقه ، دمای 40 درجه سانتی گراد و 6=  pH 99درصد بود.
نتیجه گیری: با توجه به ظرفیت  بالایی که کربن تولیدی از پسته کوهی داشت می توان به عنوان یک جاذب مناسب، ارزان و بومی برای تصفیه آلاینده های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of methylene blue removal from aqueous solutions using charcoal made from waste Tree Mountain nuts and kinetic, isotherms and thermodynamic studies

نویسندگان [English]

  • hosein rezaee 1
  • Zahra Modavari 1
  • Nasrin Hosseini 1
  • ayoob rastegar 2
1 Student, Environmental Health Engineering, Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 Instructor, Environmental Health Engineering, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Due to the water source limitation and industrial developing, increase of industry wastewater and water pollution is one of the most important environment and economic problems. Methylene blue is an indicator dye and has heterocyclic aromatic chemical compound, that after solution in water change to water dye. Objective of this research was, evaluation of methylene blue dye removal from aqueous solution using charcoal made from  Pistacia terebinthus trees.
Materials and Method: This experimental study was performed on a lab scale. The impact of parameters such as  effect of activation on the methylene blue dye (the physical, chemical with and without boiling), adsorbent dose (0.02-0.04-0.06-0.08 and 0.1 g) and different concentrations of dye ( 200, 300, 400 and 500 mg/L) ,contact  times (5,10,20,30,60, and 120 min) and pH (2, 4, 6, 8 and 10) and temperature (10,20,30 and 40) was studied.
Results: The results of experiments demonstrated that, maximum removal rate was in chemical boiling activation, concentration of 100 mg/L methylene blue , the absorbent dose 0.1 g in 50 ml (2 g/L), the contact time of 120 minutes, the temperature 40 °C and 6 = pH of about 99present.
Conclusion: Due to the high capacity of the carbon from the mountain nuts, it can be used as a suitable absorbent, cheap and local alternative to water and wastewater treatment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methylene blue
  • Pistacia terebinthus
  • chemical boiling activation