نظام آموزشی پزشکی در ایران و حاکمیت اخلاق حرفه ای در سایه آموزه های دینی

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-6

نعمت اله شموسی؛ ابوالفضل سعادتی؛ محمدشفیع مجددی


بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-8

محمد حسین غنی فر؛ محمد رضا میری؛ مریم سروش؛ حمید صالحی نیا


ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-6

سیده فاطمه میررفیعی؛ زینب عزیزی؛ آزاده سادات اسدی؛ نسرین فاضل؛ یاسر تبرائی


کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386

دوره 15، شماره 2، مهر 1389، صفحه 1-8

مهدی جعفرزاده؛ وجیهه جعفری؛ زکیه ریحانی؛ مهدی پیرانی


بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-7

محمد حسن رخشانی؛ کاظم مسکنی؛ ملیحه بهنامی نژاد؛ نسرین فاضل؛ سمیرا قلعه نوی


حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-10

عاطفه ملایجردی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ احمد اله آبادی؛ ایوب رستگار؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ ساجده طهماسبی


بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-9

محبوبه محبی؛ مهدی گل افروز؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر


بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-7

سید محمد حسینی؛ رضا امانی؛ سید وحید رضوی مهر؛ امیرحسین مشرفی؛ محمد حسن آقاجانی خواه؛ پیام محمودی


رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-10

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ حسین شاره؛ محمدتقی شاکری


طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

شهرام صادقی؛ محمدحسین ساقی؛ فاطمه دارینی؛ سعید محمدپور


بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-11

محمد شکرزاده؛ جعفر جلیلیان؛ رضا حسین‌پور؛ امیر حاجی محمدی؛ اعظم دل آرام؛ یعقوب شایسته


جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-9

رضا شکوهی؛ محمد یوسف علیخانی؛ زهرا ترک شوند؛ میثم صدیقی همت


بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-15

علی کاظم پور؛ علی اوغازیان؛ فرزانه تباسیده؛ فاطمه شکری داریان


شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-6

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ رضا جاغوری؛ باقر مرادی