دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 34، آبان 1394، صفحه 1-83 
حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی

صفحه 1-10

عاطفه ملایجردی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ احمد اله آبادی؛ ایوب رستگار؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ ساجده طهماسبی


علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری

صفحه 30-39

انعام الحق چرخت گرگیچ؛ صنم برفروشان؛ نازنین یوسفیان میاندواب؛ مریم یعقوبی


جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک

صفحه 51-61

بهرام کوهنورد؛ آسیه عباسی؛ محمد رضا نجیمی؛ علی جبالی


شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391

صفحه 62-73

بهرام کوهنورد؛ محمد رضا نجیمی؛ مهدی آقانسب؛ سمیه بلقن آبادی