دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تیر 1394، صفحه 1-103 
ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88

صفحه 26-34

حسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی؛ پیام محمودیان؛ علی وفایی نجار؛ هادی زمردی نیت؛ حسین امامیان؛ هاجر حقیقی


میزان استرس شغلی در تکنسین‌های اتاق‌عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان

صفحه 33-41

نازنین یوسفیان میاندواب؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ مهدی رضوانی امین؛ مهناز شهرکی پور


وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393

صفحه 77-90

رضا علی فلاح زاده؛ محمد رستگار خسروی؛ نمامعلی آزادی؛ اسماعیل قهرمانی؛ یحیی زندسلیمی؛ حمزه صالح زاده؛ شهرام صادقی