نمایه نویسندگان

آ

 • آبسالان، فروزان مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]

ا

 • ابراهیمی، بابک مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • ایل بیگی، زهره بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]

ب

 • بیطرفان، سما مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • بکائی، سعید اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • بیگی، بهناز اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • بهرامی، حمیدرضا اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • بهرامی، مهناز بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]

پ

 • پورانصاری، میلاد بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]
 • پور یحیی، سید مصطفی بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 1-15]
 • پوریحیی، سید مصطفی بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 32-22]
 • پوریوسف، علی بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]

ت

 • تشریفی، فاطمه مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • تشریفی، فاطمه شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]

ج

 • جاغوری، رضا شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • جبالی، علی ارزیابی قدرت نانوذرات اکسید سریوم عامل دار شده با آپتامر ضد اینترلوکین 17 در کاهش التهاب مغزی و درجه بیماری در مدل موشی بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • جغتایی، محمد تقی مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • جوادی، اسماعیل بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]

ح

 • حسینی، نسرین بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • حقانی نسیمی، عذرا مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • حقانی نسیمی، عذرا شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • حکمتی مقدم، سید حسین ارزیابی قدرت نانوذرات اکسید سریوم عامل دار شده با آپتامر ضد اینترلوکین 17 در کاهش التهاب مغزی و درجه بیماری در مدل موشی بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]

خ

 • خلجلو، سعیده مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]

د

 • داورنیا، رضا بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 1-15]
 • داورنیا، رضا تاثیر آموزش گروهی برنامه ارتباط زوج ها بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 46-34]
 • داورنیا، رضا بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 32-22]

ر

 • رستگار، ایوب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • رضایی، حسین ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • رضایی، حسین بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • رضایی، رضا ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]

ز

 • زارعی، محمدرضا بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]

س

 • ستوده، سمیه بررسی تفاوت های اجتماعی و فرهنگی در نحوه ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 24-33]

ش

 • شاکرمی، محمد بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 1-15]
 • شاکرمی، محمد تاثیر آموزش گروهی برنامه ارتباط زوج ها بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 46-34]
 • شتاب بوشهری، ناهید تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 46-55]
 • شیردل، آرش ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • شمشیریان، زهرا بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]

ص

 • صادقی، اکرم مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • صالح زاده، حمزه ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • صراف، پیام مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • صفری، طاهره بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]

ض

 • ضرغامی، مهدی تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 46-55]

ط

 • طباطبائی اصل، سیده نفیسه بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 57-47]

ع

 • عباسی، مهدی مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • عباسیان، صالحه بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]
 • عباس منش، محبت تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 46-55]
 • عبداللهی، مهدی مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • عبداللهی، مهدی شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • علیزاده، احمد بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]

ف

 • فرامرزی، آمنه بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]
 • فوجی، سمیرا ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

ق

 • قمرپور، فاطمه تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 21-33]

ک

 • کار آموز، محبوبه بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 32-22]
 • کاظمیان، مژگان مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]

گ

 • گنجعلی خان حاکمی، علی مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • گودرزیان، مریم ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

م

 • محمدی، شادیه ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • محمدی، شبنم مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • محمودی، محمود تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 21-33]
 • مدوری، زهرا بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • مرادی، باقر مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • مرادی، باقر شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • مرادی، باقر بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • مرحمتی، محمود بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • مسعودی اصل، ایروان تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 21-33]
 • مظفری، پریسا ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • موسی فرخانی، احسان اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]

ن

 • نظری منش، لیلا بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 57-47]
 • نیک روان، انیسه بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 57-47]
 • نیکروش، محمد رضا مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • نیکزاد، ریحانه بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]

و

 • وجدانی، مرجان ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • وجدانی، مرضیه ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]