نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، نمامعلی بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 20-27]
 • آزادی، نمامعلی بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]

ا

 • ابراهیم زاده ذگمی، سمیرا قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]
 • ابراهیمی فلاح طلب، فرامرز اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • احراری، شهناز مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]
 • احسانی، آنییا بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • احمدی، عزت اله مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • اعتصامی نسب، سید جعفر بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • اوغازیان، علی بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]

ب

 • بادلی، ابوالقاسم اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • بافنده، حسن مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • براتی، محمد مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]
 • بلقن آبادی، سمیه بررسی وضعیت بار کاری در کارگران کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان نیشابور در سال 1396‏ [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • بهرامی، مهناز بررسی ارتباط منزلت اجتماعی و حرفه‌ای با مؤلفه های شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند‏ [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 50-59]
 • بهرامی چگنی، فاطمه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]

ت

 • تباسیده، فرزانه بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • ترک شوند، زهرا جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • تقوی، نسرین سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]

ث

 • ثیابی، رامین گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 10-15]

ج

 • جیبا، مصطفی بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرستان ایذه در سال 96-1395 [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 20-29]
 • جعفری، سعیده بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • جلیلیان، جعفر بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 16-27]
 • جلیلیان، جعفر اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • جوادی کهریز، اسماعیل بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 16-27]

ح

 • حیدری هنگامی، مهرگان مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]

خ

 • خسروراد، راضیه بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با پنج عامل بزرگ شخصیت [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 45-53]

د

 • داداشی، سیامک مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • دارینی، فاطمه بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • دری، مهسا مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]

ر

 • رباط جزی، عباسعلی بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • رحمانی ثانی، ابوالفضل بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • رحیم زاده فیض آباد، طاهره بررسی ارتباط منزلت اجتماعی و حرفه‌ای با مؤلفه های شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند‏ [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 50-59]
 • رسولی، حبیب اله مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 23-30]
 • رسول زاده بیدگلی، محبوبه قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]
 • روحانی، حسین سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]

ز

 • زارعی، حسین اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]

س

 • سعادتی، سید مهدی گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 10-15]
 • سعیدی، صدیقه بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرستان ایذه در سال 96-1395 [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 20-29]
 • سلیمانی، مهران مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 23-30]
 • سلیمان نژاد، سهیلا بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • سینکا کریمی، محمد حسین بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]

ش

 • شایسته، یعقوب اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • شاهوئی، روناک بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • شکیب، پگاه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • شکری داریان، فاطمه بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • شکوهی، رضا جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]

ص

 • صادقی، احمد سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • صادقی، شهرام بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 20-27]
 • صادقی، شهرام بررسی کارایی سولفات آلومینیوم به عنوان کواگولانت در حذف جامدات معلق،COD، کدورت و رنگ از شیرابه محل دفن پسماندهای شهر سنندج [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]
 • صالح، فاطمه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • صدیقی همت، میثم جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • صلاحی مقدم، عبدالرضا مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]

غ

 • غریبی، فردین بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 20-27]
 • غریبی، فردین بررسی کارایی سولفات آلومینیوم به عنوان کواگولانت در حذف جامدات معلق،COD، کدورت و رنگ از شیرابه محل دفن پسماندهای شهر سنندج [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]

ق

 • قدرتی، اکرم رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 8-15]
 • قدرتی، نعیمه رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 8-15]
 • قریشی راد، فخرالسادات مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 23-30]
 • قناعتی، مهدی رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 8-15]

ک

 • کاظم پور، علی بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • کریمی مونقی، حسین مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]

گ

 • گرگانی، محسن بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 16-27]
 • گلمکانی، ناهید قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]

م

 • محمودزاده زرندی، فاطمه مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]
 • مرادی، باقر گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 10-15]
 • منصوری، برهان بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • منصوری، علی بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • مهرادصدر، بتول بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با پنج عامل بزرگ شخصیت [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 45-53]

ن

 • نیرابادی، امیر بررسی وضعیت بار کاری در کارگران کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان نیشابور در سال 1396‏ [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • نصیری، سعیده قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]

و

 • وقار سیدین، سید ابوالفضل مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]

ی

 • یوسف علیخانی، محمد جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]