نمایه نویسندگان

آ

 • آبسالان، فروزان مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • آتیه دوست، سمانه بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • آرزومندان، سمیه بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 34-37]
 • آزادی، نمامعلی وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • آزادی، نمامعلی بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 20-27]
 • آزادی، نمامعلی بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • آزموده، الهام تأثیر روزه داری بر بارداری و شیردهی [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 28-35]
 • آزموده، الهام دیسمنوره و درمان آن با داروهای شیمیایی و اجزای پرکاربرد طب مکمل (مروری) [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 28-39]
 • آزموده، الهام شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]
 • آزموده، الهام بررسی اثرشستشوی بند ناف نوزاد باشیر مادر [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 44-50]
 • آقاجانی خواه، محمد حسن بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 32-39]
 • آقاجانی خواه، محمد حسن بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • آقازاده، نسرین بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 8-20]
 • آقازاده، نسرین بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • آقانسب، مهدی شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 62-73]
 • آقا نسب، مهدی شناسایی و ارزیابی ریسک در یکی از نمایندگی‌های وابسته به شرکت ایران خودرو به روش آنالیز ایمنی شغلی، 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 40-50]
 • آقائیان، زکیه بررسی آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سبزوار در خصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان کودک از بدوتولد تا سه سالگی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی آنان [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 1-6]
 • آکابری، آرش بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]

ا

 • ابارشی، صدیقه بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه بهداشت باروری در سال 86 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 22-26]
 • ابارشی، عاطفه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • ابراهیمی، بابک مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • ابراهیمی، ریحانه بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 18-26]
 • ابراهیمی اول، حمیده بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • ابراهیمی پور، حسین ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • ابراهیم زاده ذگمی، سمیرا قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]
 • ابراهیمی فلاح طلب، فرامرز اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • ابوالحسنی، موسی شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 42-48]
 • ابوالفضلی، فائزه جراحی زیبایی بلند کردن ابرو [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 31-35]
 • احیایی، مریم بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • احراری، شهناز مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]
 • احسانی، آنییا بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • احمدی، امجد بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین فراوانی اسینتوباکترهای تولیدکننده کارباپنماز در نمونه های بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 10-16]
 • احمدی، عزت اله تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • احمدی، عزت اله مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • احمدیان یزدی، ناهید آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 5-9]
 • احمدپور، محمد وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • ایراندوست، امین گزارش یک مورد: جسم خارجی نفوذی در ریه [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 11-15]
 • ارشادی کیا، بتول بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکدههای بهداشت و 90- پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • ارمی، الهه آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]
 • ایزدی نیا، مهناز بررسی الگوی قاعدگی واختلالات مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پز شکی سبزوار در سال 1385-1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 16-21]
 • اسدی، آزاده سادات ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • اسدی، مهدی بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]
 • اسماعیلی، حبیب الله مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفا گروهی زنان بر شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 52-36]
 • اسماعیل زاده، محمدحسین لزوم حمایت از سلامت روان جامعه پرستاری ایران: یک نیاز فراموش شده طی پاندمی کووید-19 [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 33-36]
 • اسماعیل زاده، معصومه بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • اسمعیل نیا شیروانی، کامبیز تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 10-23]
 • اصغری، فرهاد رابطه بین الگوهای های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تالش [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 57-67]
 • اصغری کبریا، مصطفی بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]
 • اصفهانیان، حمیده بررسی هوش معنوی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 73-81]
 • اعتصامی نسب، سید جعفر بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • اعظمی، ادریس پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی: برازش یک مدل [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 29-37]
 • افتخاری، نگین شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 42-48]
 • افتخاری گل، رضا خودکشی در ایران : مرور سیستماتیک میزان شیوع خودکشی موفّق [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 38-43]
 • اکابری، آرش بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 18-22]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 23-27]
 • اکابری، آرش رضایتمندی دانشجویان از حوزهی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 87 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 10-15]
 • اکابری، آرش بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • اکابری، آرش افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • اکابری، آرش بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 6-13]
 • اکابری، آرش بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 20-26]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 37-40]
 • اکابری، آرش بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]
 • اکابری، آرش بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • اکابری، آرش بررسی مشکلات خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان های مشهد و سبزوار در سال 85 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 4-11]
 • اکابری، آرش بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • اکابری، آرش بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 4-14]
 • اکابری، آرش بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 14-22]
 • اکبرزاده، رویا تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 38-46]
 • اکبرزاده، رویا ارزیابی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال1392 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 58-64]
 • اکبری زاده، اعظم مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • اکرمی، رحیم ارزیابی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال1392 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 58-64]
 • اکرمی، رحیم ارزیابی میزان انس با قرآن، کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • ایل بیگی، زهره بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]
 • اله آباد، احمد بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • اله آبادی، احمد بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • اله آبادی، احمد بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]
 • اله آبادی، احمد بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 19-26]
 • اله آبادی، احمد حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]
 • الهامی نسب، الهام بررسی آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سبزوار در خصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان کودک از بدوتولد تا سه سالگی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی آنان [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 1-6]
 • امامیان، حسین ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • امانی، رضا بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 32-39]
 • امانی، رضا بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • امیری، کاظم بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 18-26]
 • امیری، کاظم بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]
 • امینی، مهین بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • امینی، هدی مدیتیشن [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • امین فقیه، محمد بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • انصاری یگانه، سید محسن بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 19-26]
 • اوغازیان، علی مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • اوغازیان، علی بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]

ب

 • بیابانی، فاطمه بررسی میزان رضایتمندی از خدمات پرستاری ارائه شده در بخش همودیالیزامید بیمارستان امام رضا)ع) تبریز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 27-13]
 • بیات، عصمت نقش پایگاه داده Access Microsoftدرارائه خدمات الکترونیکی واحد دانش آموختگان دانشکده علوم پزشکی سبزوار [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 31-37]
 • بیات، مهدیه بررسی شیوع کودک آزاری وبرخی از عوامل موثر برآن در دانش آموزان ابتدایی شهر نیشابور [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 39-28]
 • بادلی، ابوالقاسم اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • باشتنی، زهرا مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری) [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 11-18]
 • باشتنی، سحر بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • باغانی، رویا تأثیر روزه داری بر بارداری و شیردهی [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 28-35]
 • باغانی، معصومه زگیل [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 27-30]
 • بافنده، حسن تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • بافنده، حسن مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • باقریان، سمانه روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • بیدی، اکرم علل مراجعه دیر هنگام بیماران سکته قلبی به بخش اورژانس بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 90- 91 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 19-28]
 • بیدی، مریم بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • بیدخوری، محمد بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396 [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 20-29]
 • بیدخوری، ندا بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 9-17]
 • بذر افکن، ‌مهشید بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 24-30]
 • براتی، محمد مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]
 • برجی، جواد بررسی هوش معنوی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 73-81]
 • بردبار، اختر ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • بردبار، رضا سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 49-57]
 • برزویی، فاطمه جراحی زیبایی بلند کردن ابرو [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 31-35]
 • برزویی، فاطمه بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 1-9]
 • برزوئی، فاطمه تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 38-48]
 • برزوئی، فاطمه مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری) [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 11-18]
 • برفروشان، صنم علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 30-39]
 • بزاز کاهانی، حمید ارتباط نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری در سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شیروان [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • بشیری اقدم، لقمان بررسی فشارخون و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در جمعیت شهری مهاباد در سال 1393 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 26-35]
 • بصیرت، محدثه ارتباط نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری در سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شیروان [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • بیطرفان، سما مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • بغم، خدیجه نقش حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی در پیش‌بینی نشانه‌های اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان دختر شهر بناب در سال 96-1395 [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 1-12]
 • بکائی، سعید اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • بیگی، بهناز اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • بلارک، داود بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر گنبد کاووس و مقایسه آن با استانداردها در سال 1392 [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 61-68]
 • بلارک، داود ارزیابی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر زاهدان در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 74-83]
 • بلقن آبادی، سمیه ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی کارگران بخش بارگیری کارخانه قند به روش چارت های ارزیابی حمل دستی بار [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • بلقن آبادی، سمیه ارزیابی شدت روشنایی محل کار و ارتباط آن با سندرم بینایی چشم در کاربران لپ تاپ [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • بلقن آبادی، سمیه شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 62-73]
 • بلقن آبادی، سمیه بررسی وضعیت بار کاری در کارگران کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان نیشابور در سال 1396‏ [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • بینش پژوه، طاهره بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]
 • بهرامی، حمیدرضا اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • بهرامی، مهناز آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]
 • بهرامی، مهناز بررسی ارتباط منزلت اجتماعی و حرفه‌ای با مؤلفه های شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند‏ [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 50-59]
 • بهرامی، مهناز بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]
 • بهرامی چگنی، فاطمه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • بهرامی نیا، علی بررسی شاخصه‌های تن‌سنجی، عملکردی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دختران و پسران دانشجو [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • بهشتیان، محمد مقایسه اثر بخشی ریلکسشین پیشرونده و تحریکات ریتمیک نوری بر میزان آرامش دانشجویان [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 22-32]
 • بهنامی نژاد، ملیحه بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • بهنام وشانی، حمیدرضا بررسی اثرشستشوی بند ناف نوزاد باشیر مادر [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 44-50]

پ

 • پاآهو، علیرضا بررسی شاخصه‌های تن‌سنجی، عملکردی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دختران و پسران دانشجو [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • پیرانی، مهدی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 1-8]
 • پشندی، شادی روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • پنبه ای، حمیدرضا بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 18-26]
 • پنبه ای، حمیدرضا بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]
 • پورانصاری، میلاد بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]
 • پور یحیی، سید مصطفی بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 1-15]
 • پوریحیی، سید مصطفی بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 32-22]
 • پورحاجی، سعیده بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 18-22]
 • پورحاجی، فاطمه بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 18-22]
 • پورنجف، عبدالحسین میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • پوریوسف، علی بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]

ت

 • تاج آبادی، علی آگاهی پرستاران از استاندارد‌ های سیستم ملی پایش عفونت‌های بیمارستانی در بخش ویژه [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • تاج آبادی، علی بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر توانمندی‌های افراد مبتلا به محدودیت‌های حسی - حرکتی (یک مطالعه‌ی کتابخانه‌ای) [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 53-60]
 • تاروردی زاده، شهین رابطه بین الگوهای های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تالش [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 57-67]
 • تباسیده، فرزانه بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • تبرائی، یاسر بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • تبرائی، یاسر بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 9-17]
 • تبرائی، یاسر ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • تبرائی، یاسر بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 18-28]
 • تبرائی، یاسر بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]
 • تدین، موسی الرضا بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 18-22]
 • تدین فر، موسی الرضا بررسی میزان آگاهی مبتلایان به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان واسعی سبزوار از برخی عوامل تشدید کنندهی بیماری در سال 89-88 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 16-20]
 • تدین فر، موسی الرضا بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 6-13]
 • تدین فر، موسی‌الرضا ارزیابی اضطراب و برخی شاخص های فیزیولوژیک در بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 22-29]
 • تدین فر، موسی ا لرضا بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • ترابی سلامی، سجاد شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 68-78]
 • ترخاصی، مصطفی بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • ترک شوند، زهرا جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • تشریفی، فاطمه مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • تشریفی، فاطمه شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • تقوی، نسرین سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • توسلی پور، مرتضی بررسی وضعیت میکروبی و روش‌های گندزدایی آب استخرهای عمومی شهرهای سبزوار- جوین [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 17-24]
 • توفیقیان، طاهره مدیتیشن [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • توکلی فر، محمدرضا شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 68-78]

ث

 • ثیابی، رامین گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 10-15]

ج

 • جاغوری، رضا شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • جیبا، مصطفی بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرستان ایذه در سال 96-1395 [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 20-29]
 • جباری، محمدعلی نمونه و طریقه نوشتن فهرست منابع )معیار روش ونکوور( [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 40-42]
 • جباری، محمدعلی بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • جبالی، علی جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • جبالی، علی ارزیابی قدرت نانوذرات اکسید سریوم عامل دار شده با آپتامر ضد اینترلوکین 17 در کاهش التهاب مغزی و درجه بیماری در مدل موشی بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • جراحی، فاطمه ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • جعفری، سعیده بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • جعفری، وجیهه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 1-8]
 • جعفری، وجیهه بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • جعفرزاده، مهدی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 1-8]
 • جغتایی، محمد تقی مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • جلایری، فاطمه آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 5-9]
 • جلالوند، علی ارزیابی پارامترهای فضایی- زمانی- مکانی هنگام دویدن در بیماران مرد مبتلا به کف پای صاف [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 25-35]
 • جلیلیان، جعفر بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • جلیلیان، جعفر بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • جلیلیان، جعفر بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 16-27]
 • جلیلیان، جعفر اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • جلمبادانی، مصطفی بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های جمعیّت شناختی درنیم سال تحصیلی دوم 85 – 1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 9-16]
 • جلمبادانی، معصومه بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتیک وعوامل فردی واجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 88 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 14-17]
 • جمال آبادی، محمد صادق بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]
 • جمالی معصومی، فهیمه بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 11-13]
 • جمشیدی، علی بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 [دوره 25، شماره 4، 1400]
 • جمشیدی برم سبز، مهدی بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 [دوره 25، شماره 4، 1400]
 • جهانی افتخاری، معصومه بررسی هوش معنوی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 73-81]
 • جهانی افتخاری، معصومه بررسی شیوع کودک آزاری وبرخی از عوامل موثر برآن در دانش آموزان ابتدایی شهر نیشابور [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 39-28]
 • جوادی، اسماعیل بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]
 • جوادی کهریز، اسماعیل بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 16-27]

چ

 • چابکسوار، فخرالدین بررسی وضعیت خود درمانی در بین مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان در سال 1392 [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • چرخت گرگیچ، انعام الحق بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • چرخت گرگیچ، انعام الحق میزان استرس شغلی در تکنسین‌های اتاق‌عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 33-41]
 • چرخت گرگیچ، انعام الحق علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 30-39]
 • چمن، رضا کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی [دوره 19، شماره 3، 1393]
 • چنارانی، رضا بررسی هوش معنوی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 73-81]
 • چنگیزی، رضا بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 32-39]
 • چوپانی، رضا بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]

ح

 • حاجی محمدی، امیر بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • حاجی محمدی، امیر بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • حامدی، اندیشه ارتباط نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری در سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شیروان [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • حدادنژاد، ملیحه بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 36-49]
 • حیدری، عباس بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 16-23]
 • حیدر پور، کاظم بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 23-27]
 • حیدری هنگامی، مهرگان مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]
 • حسینی، بی بی لیلا نقش اسید فولیک در ایجاد مننگومیلوسل (گزارش موردی) [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 27-33]
 • حسینی، سید حمید وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • حسینی، سید محمد بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 32-39]
 • حسینی، سید محمد بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • حسینی، سیده الهه ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • حسینی، سعیده بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • حسینی، صدیقه بیگم مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • حسینی، عصمت السادات بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • حسینی، مریم سادات مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • حسینی، نسرین بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • حسن آبادی، محسن بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 18-28]
 • حسین پور، محمدرضا مقایسه‌ی اضطراب و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی با افراد سالم [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 33-41]
 • حسین پور، محمدرضا مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 12-19]
 • حسین پور، محمدرضا رابطه عملکرد جنسی با سلامت روانی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تبریزدر سال 1394 [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 24-32]
 • حسین‌پور، رضا بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • حسنی پور ازگمی، سهیل آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 42-52]
 • حسن زاده، محمد علی شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر زاهدان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-21]
 • حسین زاده، ادریس بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • حسین زاده، ادریس اثرات سیگار، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 11-28]
 • حسین زاده، سامان اثرات سیگار، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 11-28]
 • حسین زاده، سمیرا بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی ازصنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 7-18]
 • حشمتی فر، نرجس نقش معنویت وسلامت معنوی بر کیفیت زندگی [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 14-20]
 • حشمتی فر، نرجس تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 38-48]
 • حشمتی فر، نرجس موانع برقراری ارتباط مناسب پرستار با بیمار در بیمارستان‌های آموزشی شهر سبزوار [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 36-46]
 • حشمتی فر، نرجس ارزیابی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • حشمتی فر، نرجس بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 1-9]
 • حیطه، محسن بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتیک وعوامل فردی واجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 88 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 14-17]
 • حقانی نسیمی، عذرا مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • حقانی نسیمی، عذرا شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • حقیقی، هاجر ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • حکمت شعار، رضا بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی ازصنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 7-18]
 • حکمتی مقدم، سید حسین ارزیابی قدرت نانوذرات اکسید سریوم عامل دار شده با آپتامر ضد اینترلوکین 17 در کاهش التهاب مغزی و درجه بیماری در مدل موشی بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • حلاج زاده، جمال وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • حمیدی، یدالله بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]

خ

 • خدامرادی، فرزاد آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 29-37]
 • خدامرادی، فرزاد آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 42-52]
 • خدایی نسب، سمیه جراحی زیبایی بلند کردن ابرو [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 31-35]
 • خدیوزاده، طلعت مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفا گروهی زنان بر شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 52-36]
 • خیری، ،مهدی بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 18-22]
 • خیرخواه، محمد بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]
 • خسروی، احمد کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی [دوره 19، شماره 3، 1393]
 • خسروی اصل، طاهره خودکشی در ایران : مرور سیستماتیک میزان شیوع خودکشی موفّق [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 38-43]
 • خسروراد، راضیه بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با پنج عامل بزرگ شخصیت [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 45-53]
 • خلجلو، سعیده مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • خلیق، غلامرضا علل مراجعه دیر هنگام بیماران سکته قلبی به بخش اورژانس بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 90- 91 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 19-28]
 • خلیلی، سعیده بررسی وضعیت خود درمانی در بین مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان در سال 1392 [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 11-13]
 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 18-28]
 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 14-22]
 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی وضعیت میکروبی و روش‌های گندزدایی آب استخرهای عمومی شهرهای سبزوار- جوین [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 17-24]
 • خمیرچی، رمضانعلی وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]
 • خوبان، حسین خودکشی در ایران : مرور سیستماتیک میزان شیوع خودکشی موفّق [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 38-43]
 • خوبان، حسین 0930 : یک مطالعه - شاخص های سلامت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1390 تا 1391 مبتنی بر جمعیت [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • خوبان، حسین تأثیرپروندهی الکترونیک سلامت بربالابردن بهرهوری [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 34-39]
 • خورسندی ناری، طاهره بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]

د

 • داداشی، سیامک تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • داداشی، سیامک مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 12-19]
 • داداشی، سیامک مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • دادبان شهامت، یوسف بررسی کمی غلظت ذرات PM2.5 وPM10 در هوای اطراف کارخانه سیمان گالیکش و اثر عوامل جوی : تهیه ی نقشه های پراکنش ذرات با GIS [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • دارینی، فاطمه بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 18-26]
 • دارینی، فاطمه بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 14-22]
 • دارینی، فاطمه بررسی وضعیت میکروبی و روش‌های گندزدایی آب استخرهای عمومی شهرهای سبزوار- جوین [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 17-24]
 • دارینی، فاطمه ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 25-31]
 • دارینی، فاطمه ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • دارینی، فاطمه طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • دارینی، فاطمه طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش های شیمی محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارینی، فاطمه بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • داعی اوغاز، فرزانه بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • دانشی، نیما بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 [دوره 25، شماره 4، 1400]
 • داوری، محمد علی بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396 [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 20-29]
 • داورزنی، زهره بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتیک وعوامل فردی واجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 88 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 14-17]
 • داورزنی، مریم رضایتمندی دانشجویان از حوزهی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 87 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 10-15]
 • داورزنی، مریم کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی [دوره 19، شماره 3، 1393]
 • داورنیا، رضا بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 1-15]
 • داورنیا، رضا تاثیر آموزش گروهی برنامه ارتباط زوج ها بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 46-34]
 • داورنیا، رضا بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 32-22]
 • داورنیا، رضا اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • داورنیا، رضا تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 10-23]
 • داوری نیا مطلق قوچان، آرزو ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • داوری نیا مطلق قوچان، آرزو مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • دری، مهسا مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]
 • درخشان پور، فیروزه ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏ [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 47-56]
 • درودی، مهدیه سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 49-57]
 • درویشی، عبدالله ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • دشتی زاده، محدثه ارزیابی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر زاهدان در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 74-83]
 • دل آرام، اعظم بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • دلارام، اعظم بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • دلاور، صفا بررسی میزان آگاهی مبتلایان به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان واسعی سبزوار از برخی عوامل تشدید کنندهی بیماری در سال 89-88 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 16-20]
 • دلبری، اشرف بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 33-36]
 • دلبری، اشرف بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]
 • دهر آزما، بهروز تأثیرپروندهی الکترونیک سلامت بربالابردن بهرهوری [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 34-39]
 • دهقان، حبیب الله ارزیابی شدت روشنایی محل کار و ارتباط آن با سندرم بینایی چشم در کاربران لپ تاپ [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • دواچی، طاهره تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 38-46]
 • دولتخواه، حمیدرضا ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • دولتشاهی، مرضیه آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]

ذ

 • ذاکری استاد، آرزو بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • ذبیحی، محمود بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]

ر

 • راد، مجتبی علل مراجعه دیر هنگام بیماران سکته قلبی به بخش اورژانس بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 90- 91 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 19-28]
 • راد، مصطفی از آموزش و بالین تا پرستاری مبتنی بر شواهد: مروری بر مقالات موجود و ارتباط آن با شرایط فعلی ایران [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • راد، مصطفی علل مراجعه دیر هنگام بیماران سکته قلبی به بخش اورژانس بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 90- 91 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 19-28]
 • رازقندی، زینب ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • رازقندی، فاطمه رضایتمندی دانشجویان از حوزهی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 87 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 10-15]
 • رازقندی، فهیمه وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]
 • رباط جزی، عباسعلی بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • رباط سرپوشی، غلامرضا بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • ربیعی فرادنبه، مریم بررسی میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • رجبی، زهره بررسی تأثیر آموزش شغلی بدو خدمت بر میزان آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 1391-1385 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 60-76]
 • رجبی پور میبدی، علیرضا اثر انواع راهبرد های ارتباطات سازمانی بر رفتار های انحرافی پرستان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]
 • ریحانی، زکیه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 1-8]
 • ریحانی، زکیه بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • رحیمی، مرتضی بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 19-26]
 • رحمانی، وحید بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 8-20]
 • رحمانی، وحید بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • رحمانی، وحید وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • رحمانیان، سیده عادله مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفا گروهی زنان بر شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج: یک کارآزمایی بالینی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 52-36]
 • رحمانی ثانی، ابوالفضل بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 18-26]
 • رحمانی ثانی، ابوالفضل بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • رحمانی ثانی، ابوالفضل مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • رحمانی ثانی، ابوالفضل بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 37-49]
 • رحمانی ثانی، ابولفضل بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]
 • رحمانی ثانی، ابولفضل حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]
 • رحیم زاده فیض آباد، طاهره بررسی ارتباط منزلت اجتماعی و حرفه‌ای با مؤلفه های شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند‏ [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 50-59]
 • رخشانی، محمدحسن بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 38-49]
 • رخشانی، محمدحسن بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های جمعیّت شناختی درنیم سال تحصیلی دوم 85 – 1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 9-16]
 • رخشانی، محمدحسن بررسی الگوی قاعدگی واختلالات مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پز شکی سبزوار در سال 1385-1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 16-21]
 • رخشانی، محمدحسن بررسی وضعیت میکروبی و روش‌های گندزدایی آب استخرهای عمومی شهرهای سبزوار- جوین [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 17-24]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتیک وعوامل فردی واجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 88 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 14-17]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی ازصنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 7-18]
 • رخشانی، محمد حسن ارزیابی اضطراب و برخی شاخص های فیزیولوژیک در بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 22-29]
 • رستاقی، صدیقه مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • رستگار، ایوب حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]
 • رستگار، ایوب ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • رستگار، ایوب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • رستگار خسروی، محمد وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • رستگاری مهر، بابک میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • رسولی، حبیب اله تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • رسولی، حبیب اله مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 23-30]
 • رسول زاده بیدگلی، محبوبه قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]
 • رضایی، حسین ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • رضایی، حسین بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • رضایی، رضا ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • رضایی، زهرا ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏ [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 47-56]
 • رضایی، فاطمه بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • رضایی دانش، اعظم بررسی روند شیوع نوزادان با وزن کم موقع تولد و همبستگی آن با علل عمده مرگ و میر دوره نوزادی طی سال های 87-90 در شهرستان فریمان [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 7-13]
 • رضازاده، محسن بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]
 • رضا زاده، حسین پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]
 • رضا زاده، حسین ارتباط وازکتومی با کانسر پروستات [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 22-26]
 • رضا زاده، خورشید بررسی الگوی قاعدگی واختلالات مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پز شکی سبزوار در سال 1385-1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 16-21]
 • رضازاده بلوری، خورشید بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • رضازاده بلوری، خورشید بررسی ارتباط فیتواسترول دریافتی با لیپیدپروفایل خون و عملکرد کبدی و کلیوی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار در سال 85-84 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 4-9]
 • رضائیان، سیده محبوبه بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • رضائی گزل آباد، زهرا حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]
 • رضائی گزل آباد، زهرا ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • رضوانی امین، مهدی میزان استرس شغلی در تکنسین‌های اتاق‌عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 33-41]
 • رضوی مهر، سید وحید بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 32-39]
 • رضوی مهر، سید وحید بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • رمضانی، علی بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • رمضانیان، فاطمه بررسی میزان آگاهی مبتلایان به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان واسعی سبزوار از برخی عوامل تشدید کنندهی بیماری در سال 89-88 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 16-20]
 • رمضانزاده، رشید بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین فراوانی اسینتوباکترهای تولیدکننده کارباپنماز در نمونه های بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 10-16]
 • رهنما، فاطمه گزارش یک مورد بیماری گالاکتوزمی [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 24-27]
 • روحی، سمانه بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین فراوانی اسینتوباکترهای تولیدکننده کارباپنماز در نمونه های بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 10-16]
 • روحانی، حسین سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • روحانی، حسین بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396 [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 20-29]
 • روحانی، حسین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 30-39]
 • روئینی، حمیده وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 30-39]
 • رئیسی، معصومه بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]

ز

 • زارع، زهرا رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • زارع، محمدرضا ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏ [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 47-56]
 • زارعی، امیر بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 40-50]
 • زارعی، حسین اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • زارعی، سیروان بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 40-50]
 • زارعی، محمد گزارش یک مورد: جسم خارجی نفوذی در ریه [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 11-15]
 • زارعی، محمد شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر زاهدان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-21]
 • زارعی، محمد ارتباط نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری در سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شیروان [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • زارعی، محمدرضا بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]
 • زارعی، مسعود بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 40-50]
 • زارعی زارگز، علیرضا بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 34-37]
 • زردشت، رقیه بررسی مشکلات خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان های مشهد و سبزوار در سال 85 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 4-11]
 • زردشت، رقیه جراحی زیبایی بلند کردن ابرو [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 31-35]
 • زردشت، رقیه ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • زمانی، سامان بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین فراوانی اسینتوباکترهای تولیدکننده کارباپنماز در نمونه های بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 10-16]
 • زمردیان، داوود جراحی زیبایی بلند کردن ابرو [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 31-35]
 • زمردی نیت، هادی ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • زندسلیمی، یحیی وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]

ژ

 • ژیانی فرد، اکرم بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 9-22]

س

 • ساده، محمد جواد بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 11-13]
 • سارانی، آزاده بررسی عوامل مرتبط با سقط و مرده زایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 13-24]
 • ساعدی، سمیه رابطه سلامت روان با خودکار آمدی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 63-72]
 • ساقی، محمدحسین ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 25-31]
 • ساقی، محمدحسین طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • ساقی، محمدحسین طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش های شیمی محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساقی، محمد حسین بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]
 • ساقی، محمد حسین مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 20-30]
 • سالاری طبس، عاطفه بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • سامقانی، کبری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 38-46]
 • سیاوشی، محمد سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 49-57]
 • سیاوشی، مریم بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396 [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 20-29]
 • ستایش، یوسف آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 5-9]
 • ستوده، سمیه بررسی تفاوت های اجتماعی و فرهنگی در نحوه ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 24-33]
 • ستوده، سمیه بررسی ارتباط بین رضایت جنسی و روابط جتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1396 [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • سید امینی، به یانه بررسی فشارخون و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در جمعیت شهری مهاباد در سال 1393 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 26-35]
 • سید خرمی، سید محمود آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 42-52]
 • سیدقاسمی، نویسا سادات ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏ [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 47-56]
 • سرایلو، هاجر ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏ [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 47-56]
 • سربیشگی مقدم، محمد بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 38-45]
 • سروش، مریم بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]
 • سعادت، سجاد رابطه بین الگوهای های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تالش [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 57-67]
 • سعادت، محبوبه بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • سعادتی، ابوالفضل نظام آموزشی پزشکی در ایران و حاکمیت اخلاق حرفه ای در سایه آموزه های دینی [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 1-6]
 • سعادتی، سید مهدی گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 10-15]
 • سعیدی، صدیقه بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرستان ایذه در سال 96-1395 [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 20-29]
 • سقلی، عبدالمحمود بررسی کمی غلظت ذرات PM2.5 وPM10 در هوای اطراف کارخانه سیمان گالیکش و اثر عوامل جوی : تهیه ی نقشه های پراکنش ذرات با GIS [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • سکینه پور، عین اله بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 36-49]
 • سلیمی، مریم بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 38-49]
 • سلیمانی، مهران مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 23-30]
 • سلیمان نژاد، سهیلا بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • سمائی نسب، سعید بررسی فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 13-19]
 • سمرقندی، محمد رضا اثرات سیگار، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 11-28]
 • سمیعی، لاله مقایسه‌ی اضطراب و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی با افراد سالم [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 33-41]
 • سمیعی، لاله مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 12-19]
 • سینکا کریمی، محمد حسین بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • سهرابی، احسان ارزیابی رعایت استانداردهای آزمایشگاههای تشخیص - طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]

ش

 • شاره، حسین رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • شایسته، یعقوب ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏ [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 47-56]
 • شایسته، یعقوب بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • شایسته، یعقوب بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • شایسته، یعقوب اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 11-19]
 • شایسته، یعقوب بررسی فراوانی مصرف تریاک در بیماران دیابتی نوع 2 ساکن در مناطق روستایی شهرستان بندرگز در سال 1397 [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 50-62]
 • شاکر، علی نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 20-28]
 • شاکری، محمدتقی رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • شاکرمی، محمد بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 1-15]
 • شاکرمی، محمد تاثیر آموزش گروهی برنامه ارتباط زوج ها بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 46-34]
 • شاهوئی، روناک بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • شبانی، رحیم نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 20-28]
 • شبانی، رحیم نقش حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی در پیش‌بینی نشانه‌های اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان دختر شهر بناب در سال 96-1395 [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 1-12]
 • شتاب بوشهری، ناهید تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 46-55]
 • شجاع، حبیب رابطه عملکرد جنسی با سلامت روانی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تبریزدر سال 1394 [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 24-32]
 • شجاع الدینی اردکانی، طیبه تاثیر استرس ناشی از پاندمی کووید 19 بر عملکرد جنسی زنان باردار و خشونت علیه آنان: نامه به سر دبیر [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • شجری، اکرم بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکدههای بهداشت و 90- پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • شیخ، سارا شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر زاهدان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-21]
 • شیخ زاده، عبدالصمد بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه بهداشت باروری در سال 86 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 22-26]
 • شیردل، آرش ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • شریعتی، علیرضا بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار ( [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • شریف، محمدرضا مقایسه شاخص‌های بیمارستانی قبل و پس از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان- 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 14-24]
 • شریفی، جعفر تأثیر آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • شریفی، زهرا بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 23-27]
 • شریفان، سمانه بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • شریفی راد، غلامرضا بررسی وضعیت خود درمانی در بین مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان در سال 1392 [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • شریف زاده، معصومه بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]
 • شریف زاده، معصومه سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری) [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 14-24]
 • شریف زاده، معصومه ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 43-49]
 • شیرکوند، فریده اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • شفیعیان، زهرا میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • شفیعی کندجانی، علیرضا رابطه عملکرد جنسی با سلامت روانی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تبریزدر سال 1394 [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 24-32]
 • شکیب، پگاه بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین فراوانی اسینتوباکترهای تولیدکننده کارباپنماز در نمونه های بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 10-16]
 • شکیب، پگاه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • شکری داریان، فاطمه بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • شکرزاده، محمد بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • شکوهی، رضا جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • شمسی، لعیا بررسی فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 13-19]
 • شمس آبادی، فاطمه بررسی شیوع کودک آزاری وبرخی از عوامل موثر برآن در دانش آموزان ابتدایی شهر نیشابور [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 39-28]
 • شمشیریان، زهرا بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • شموسی، نعمت اله نظام آموزشی پزشکی در ایران و حاکمیت اخلاق حرفه ای در سایه آموزه های دینی [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 1-6]
 • شموسی، نعمت اله از آموزش و بالین تا پرستاری مبتنی بر شواهد: مروری بر مقالات موجود و ارتباط آن با شرایط فعلی ایران [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • شهابی نیا، منا ارزیابی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر زاهدان در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 74-83]
 • شهبازی، مریم تأثیر آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • شهیدی، حدیثه بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • شهریاری، مریم روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • شهری فر، زینب نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 20-28]
 • شهرکی پور، مهناز میزان استرس شغلی در تکنسین‌های اتاق‌عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 33-41]

ص

 • صابر، اشرف بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • صابریان پور، شیرین تب خونریزی دهنده کریمه –کنگو [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 30-40]
 • صادقی، احمد سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • صادقی، احمد بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396 [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 20-29]
 • صادقی، احمد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 30-39]
 • صادقی، اکرم مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • صادقی، شهرام مدیریت پسماند مطب های خصوصی دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 79-86]
 • صادقی، شهرام وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • صادقی، شهرام تعیین کیفیت آب رودخانه سیلوار همدان بر اساس شاخص کیفی اورگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 91-103]
 • صادقی، شهرام ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 25-31]
 • صادقی، شهرام طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • صادقی، شهرام بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 20-27]
 • صادقی، شهرام بررسی کارایی سولفات آلومینیوم به عنوان کواگولانت در حذف جامدات معلق،COD، کدورت و رنگ از شیرابه محل دفن پسماندهای شهر سنندج [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]
 • صالح، فاطمه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 11-19]
 • صالح زاده، حمزه وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • صالح زاده، حمزه ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • صالحی نیا، حمید بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • صالحی نیا، حمید بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 34-37]
 • صالحی نیا، حمید بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]
 • صالحی نیا، حمید آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 29-37]
 • صامی محبوب، سمیرا بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • صبحی، ابوصالح بررسی روند شیوع نوزادان با وزن کم موقع تولد و همبستگی آن با علل عمده مرگ و میر دوره نوزادی طی سال های 87-90 در شهرستان فریمان [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 7-13]
 • صحت، مجتبی مقایسه شاخص‌های بیمارستانی قبل و پس از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان- 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 14-24]
 • صیدی، علی بررسی شاخصه‌های تن‌سنجی، عملکردی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دختران و پسران دانشجو [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • صدیقی همت، میثم جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • صراف، پیام مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • صفایی، رضا شناسایی و ارزیابی ریسک در یکی از نمایندگی‌های وابسته به شرکت ایران خودرو به روش آنالیز ایمنی شغلی، 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 40-50]
 • صفا پور، حکیمه پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]
 • صفاری، احسان بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • صفاری، احسان ارزیابی رعایت استانداردهای آزمایشگاههای تشخیص - طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • صفاری، احسان شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 68-78]
 • صفاری، احسان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • صفری، طاهره بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • صفری، مهدی بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • صلاحی مقدم، عبدالرضا مجموعه دستور العمل ها و تشریح بافت نرم حلزون های لیمنه، میزبان واسط برخی از انگلهای بومی ایران [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 28-38]
 • صمدی، محمدتقی تعیین کیفیت آب رودخانه سیلوار همدان بر اساس شاخص کیفی اورگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 91-103]
 • صمدی پور، عزت ارزیابی میزان انس با قرآن، کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

ض

 • ضرغامی، مهدی تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 46-55]

ط

 • طالقانی، لیلا بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • طاهری، مهدی بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 16-23]
 • طاهریان، محمودرضا بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • طاهرپور، معصومه بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • طیبی، فریبا بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکدههای بهداشت و 90- پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • طباطبائی اصل، سیده نفیسه بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 57-47]
 • طبسی، حسین ارزیابی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال1392 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 58-64]
 • طزری، وجیهه زایمان در آب [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 27-30]
 • طه، پریسا بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • طهماسبی، ساجده حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]

ع

 • عابدی، محمد بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • عابدی کوشکی، سارا بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 9-22]
 • عابدی کوشکی، سارا بررسی میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • عبادت پور، وهاب ارتباط نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری در سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شیروان [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • عبادی یزد نژاد، محسن بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 16-23]
 • عباسی، آسیه جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • عباسی، زهره بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • عباسی، مصطفی بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 4-14]
 • عباسی، مهدی مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • عباسیان، صالحه بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]
 • عباس منش، محبت تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 46-55]
 • عبداللهی، مهدی مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • عبداللهی، مهدی شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • عبداللهی پور، فرزاد گزارش یک مورد: جسم خارجی نفوذی در ریه [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 11-15]
 • عبداله زاده، رضا بررسی آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرستان سربیشه در رابطه با بیماری ایدز در سال 1395 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 37-43]
 • عبداله زاده، رضا بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 38-45]
 • عیدی، فرشته وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 30-39]
 • عیدی، فرشته بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 9-22]
 • عیدی، فرشته بررسی میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • عریبی، ملیحه بررسی عوامل مرتبط با سقط و مرده زایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 13-24]
 • عرب زوزنی، مرتضی آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 29-37]
 • عرب زوزنی، مرتضی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 42-52]
 • عزیزی، زینب ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • عزیزی، سکینه شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]
 • عسگری، محمدرضا آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]
 • عصاررودی، عبدالقادر موانع برقراری ارتباط مناسب پرستار با بیمار در بیمارستان‌های آموزشی شهر سبزوار [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 36-46]
 • عصاررودی، عبدالقادر ارزیابی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • علی‌افسری‌ممقانی، ابراهیم بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • علیزاده، احمد بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 9-1]
 • علیزاده، اصغر مقایسه‌ی اضطراب و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی با افراد سالم [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 33-41]
 • علیزاده، مائده وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • علیزاده برزیان، کاظم بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 [دوره 25، شماره 4، 1400]
 • علیزاده برزیان، محمد بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 [دوره 25، شماره 4، 1400]
 • علیکی، رقیه السادات بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 20-26]
 • علیکی، فاطمه گزارش یک مورد حاملگی با سابقه مصرف LD در طی سه ماه اول و دوم بارداری [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 28-30]
 • علی نژاد، علی بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 18-28]

غ

 • غریبی، فردین مدیریت پسماند مطب های خصوصی دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 79-86]
 • غریبی، فردین بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393 [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 20-27]
 • غریبی، فردین بررسی کارایی سولفات آلومینیوم به عنوان کواگولانت در حذف جامدات معلق،COD، کدورت و رنگ از شیرابه محل دفن پسماندهای شهر سنندج [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]
 • غلامی، محمدسعید ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • غنی فر، محمد حسین بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]

ف

 • فاضل، نسرین ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • فاضل، نسرین دیسمنوره و درمان آن با داروهای شیمیایی و اجزای پرکاربرد طب مکمل (مروری) [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 28-39]
 • فاضل، نسرین شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]
 • فاضل، نسرین بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • فاضل، نسرین بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 20-26]
 • فاضل، نسرین زایمان در آب [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 27-30]
 • فاضل، نسرین گزارش یک مورد حاملگی با سابقه مصرف LD در طی سه ماه اول و دوم بارداری [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 28-30]
 • فاضل، نسرین نورجیزک [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 36-37]
 • فخار، شیما بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • فرامرزی، آمنه بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 21-10]
 • فرامرزی، فاطمه بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 9-17]
 • فراهانی، عباس بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • فرید پاک، افسانه اپیدمیولوژیک خودکشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 21-29]
 • فرزادمنش، الهام بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • فرقانی، تکتم پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]
 • فروتن، بهزاد شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 42-48]
 • فیض آبادی، منصوره کتاب درمانی و وب درمانی [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 38-43]
 • فیض آبادی، منصوره آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه اینترنتی ELSEVIER [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 47-65]
 • فضلی، زهره شناسایی و ارزیابی ریسک در یکی از نمایندگی‌های وابسته به شرکت ایران خودرو به روش آنالیز ایمنی شغلی، 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 40-50]
 • فلاح، سیده حوریه بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]
 • فلاحی، مجید بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 23-27]
 • فلاح زاده، حسین بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 9-22]
 • فلاح زاده، رضا علی وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • فوجی، سمیرا ارزیابی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال1392 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 58-64]
 • فوجی، سمیرا ارزیابی میزان انس با قرآن، کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • فوجی، سمیرا ارزیابی اضطراب و برخی شاخص های فیزیولوژیک در بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 22-29]
 • فوجی، سمیرا ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

ق

 • قارداشی، فاطمه بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • قیاسی، مریم بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • قاسمی، اکرم بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتیک وعوامل فردی واجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 88 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 14-17]
 • قدرتی، اکرم رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 8-15]
 • قدرتی، نعیمه رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 8-15]
 • قدسی، رقیه ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • قراری عارفی، الهه بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 38-49]
 • قریشی راد، فخرالسادات مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 23-30]
 • قلعه نوی، سمیرا بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • قلعه نویی، مینا نقش اسید فولیک در ایجاد مننگومیلوسل (گزارش موردی) [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 27-33]
 • قمرپور، فاطمه تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 21-33]
 • قناعتی، مهدی رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 8-15]
 • قندی، صدیقه سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری) [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 14-24]
 • قهار، محمد رضا پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]
 • قهرچی، مینا بررسی کمی غلظت ذرات PM2.5 وPM10 در هوای اطراف کارخانه سیمان گالیکش و اثر عوامل جوی : تهیه ی نقشه های پراکنش ذرات با GIS [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • قهرمانی، اسماعیل وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]

ک

 • کار آموز، محبوبه بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1397، صفحه 32-22]
 • کاظمی، مریم بررسی روند شیوع نوزادان با وزن کم موقع تولد و همبستگی آن با علل عمده مرگ و میر دوره نوزادی طی سال های 87-90 در شهرستان فریمان [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 7-13]
 • کاظمیان، سمیه بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396 [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 20-29]
 • کاظمیان، مژگان مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • کاظم پور، علی بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳ [دوره 22، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • کاکابرایی، کیوان پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی: برازش یک مدل [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 29-37]
 • کاکاپور، وحید بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 40-50]
 • کچویی، زهرا بررسی تأثیر آموزش شغلی بدو خدمت بر میزان آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 1391-1385 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 60-76]
 • کرابی، سمانه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • کرابی، فاطمه بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • کرابی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • کرّابی، محمدعلی بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 19-26]
 • کرّابی، محمّدعلی بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • کرّابی، محمّدعلی بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 18-28]
 • کرامتی، سمیه بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 33-36]
 • کرامتی، سمیه بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]
 • کردی، مراد بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار ( [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • کریمیان سوق، اسماعیل بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 [دوره 25، شماره 4، 1400]
 • کریمی ثانی، حمید رضا بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان سبزوار، طی سالهای 1382- 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 13-20]
 • کریمی مونقی، حسین مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]
 • کنعانی، بهاره بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 40-50]
 • کیوانلو، اعظم بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • کیوانلو، اعظم افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • کیوانلو شهرستانکی، اعظم سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری) [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 14-24]
 • کیوانلو شهرستانکی، اعظم ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 43-49]
 • کوچی، سمیه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • کوشان، محسن بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 4-14]
 • کوشان، محسن بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های جمعیّت شناختی درنیم سال تحصیلی دوم 85 – 1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 9-16]
 • کوشکی، اکرم بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 9-17]
 • کوشکی، اکرم بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 33-36]
 • کوشکی، اکرم بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]
 • کوشکی، اکرم بررسی ارتباط فیتواسترول دریافتی با لیپیدپروفایل خون و عملکرد کبدی و کلیوی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار در سال 85-84 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 4-9]
 • کوهنورد، بهرام شناسایی و ارزیابی ریسک در یکی از نمایندگی‌های وابسته به شرکت ایران خودرو به روش آنالیز ایمنی شغلی، 1393 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 40-50]
 • کوهنورد، بهرام جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • کوهنورد، بهرام شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 62-73]

گ

 • گرگانی، محسن بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 16-27]
 • گفتی، ام البنین بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • گل افروز، مهدی رضایتمندی دانشجویان از حوزهی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 87 [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 10-15]
 • گل افروز، مهدی بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 16-23]
 • گل افروز، مهدی بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 1-9]
 • گل افروز شهری، مهدی بررسی ارتباط فیتواسترول دریافتی با لیپیدپروفایل خون و عملکرد کبدی و کلیوی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار در سال 85-84 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 4-9]
 • گل محمدی، محمدرحیم ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 43-49]
 • گلمکانی، ناهید رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • گلمکانی، ناهید قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]
 • گنجعلی خان حاکمی، علی مقایسه وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب در بخش مراقبت های ویژه در بدو بستری و 5 روز بعد در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 93-95 [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 16-23]
 • گنجلو، جواد بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر توانمندی‌های افراد مبتلا به محدودیت‌های حسی - حرکتی (یک مطالعه‌ی کتابخانه‌ای) [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 53-60]
 • گندمی، فهیمه بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • گندمکار، نسیم بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • گودرزیان، مریم تأثیر آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند [دوره 20، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • گودرزیان، مریم ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

ل

 • لایق، محمد ناصر بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 23-27]
 • لطافت کار، امیر بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 36-49]

م

 • متقی، منیکا مقایسه شاخص‌های بیمارستانی قبل و پس از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان- 1393 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 14-24]
 • متقی، منیکا بررسی تأثیر آموزش شغلی بدو خدمت بر میزان آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 1391-1385 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 60-76]
 • مجدالاسلامی، الناز بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 9-17]
 • مجددی، محمدشفیع نظام آموزشی پزشکی در ایران و حاکمیت اخلاق حرفه ای در سایه آموزه های دینی [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 1-6]
 • مجددی، محمدشفیع از آموزش و بالین تا پرستاری مبتنی بر شواهد: مروری بر مقالات موجود و ارتباط آن با شرایط فعلی ایران [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • مجیدی نیا، مجید بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • محبی، سیامک بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • محبی، محبوبه تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 38-48]
 • محبی، محبوبه بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 1-9]
 • محبی، محبوبه مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری) [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 11-18]
 • محسن پور، محدثه نقش معنویت وسلامت معنوی بر کیفیت زندگی [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 14-20]
 • محسن پور، محدثه بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • محسن پور، محدثه ارزیابی داده های کیفی [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 50-55]
 • محسن پور، محدثه تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 38-48]
 • محمدی، آذر بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]
 • محمدی، زینب بررسی مشکلات خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان های مشهد و سبزوار در سال 85 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 4-11]
 • محمدی، سیران بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 4-14]
 • محمدی، شادیه ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • محمدی، شبنم مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • محمدی، علی اکبر بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 40-46]
 • محمدی، فاطمه بررسی مشکلات خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان های مشهد و سبزوار در سال 85 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 4-11]
 • محمدی، مریم آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 5-9]
 • محمدپور، سعید طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • محمدپور، سعید طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش های شیمی محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد پور، لیلی بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • محمد خواه، فاطمه بررسی وضعیت خود درمانی در بین مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان در سال 1392 [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • محمد رضا، جهانی ارزیابی پارامترهای فضایی- زمانی- مکانی هنگام دویدن در بیماران مرد مبتلا به کف پای صاف [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 25-35]
 • محمدزاده تبریزی، زهره ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • محمدزاده تبریزی، زهره مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی [دوره 25، شماره 2، 1400]
 • محمودی، پیام بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • محمودی، محمود تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 21-33]
 • محمودیان، پیام ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • محمودزاده زرندی، فاطمه مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]
 • محمودی فرد، مرضیه جراحی زیبایی بلند کردن ابرو [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 31-35]
 • مدوری، زهرا بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی و مطالعات سنیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 34-45]
 • مدوری، هدی نورجیزک [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 36-37]
 • میری، سکینه روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • میری، محمد رضا بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]
 • مرادی، باقر گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 10-15]
 • مرادی، باقر مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 35-40]
 • مرادی، باقر شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 1-6]
 • مرادی، باقر بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • مرادی، محمد رضا بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 4-14]
 • مرادپور، نونا بررسی فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 13-19]
 • میرپارسا، فاطمه بررسی عوامل مرتبط با سقط و مرده زایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 13-24]
 • مرتضوی، احمدرضا ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • مرتضوی، فروغ السادات بررسی الگوی قاعدگی واختلالات مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پز شکی سبزوار در سال 1385-1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 16-21]
 • مرتضوی، فروغ السادات کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی [دوره 19، شماره 3، 1393]
 • مرحمتی، محمود بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • میررفیعی، سیده فاطمه ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • میرزایی، حمید ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 25-31]
 • میرزایی، سیاوش تعیین کیفیت آب رودخانه سیلوار همدان بر اساس شاخص کیفی اورگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 91-103]
 • مرزبان، مریم بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 24-30]
 • مرزبان، مریم مطالعه تطبیقی بیمه خصوصی سلامت در کشورهای منتخب و ارایه پیشنهاد برای ایران [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 29-37]
 • مروستی نیا، غزال ارزشیابی صلاحیت‌های بالینی دانشجویان با استفاده از دفترچه ثبت مهارت: مطالعه مروری [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 57-40]
 • مزیدی، مریم بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 36-49]
 • مسعودی، غلامرضا بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه بهداشت باروری در سال 86 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 22-26]
 • مسعودی اصل، ایروان تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 21-33]
 • مسکنی، کاظم بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • مشرفی، امیرحسین بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • مشرفی، امیر حسین بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392 [دوره 20، شماره 4، 1394، صفحه 32-39]
 • مصلحی، شاندیز لزوم حمایت از سلامت روان جامعه پرستاری ایران: یک نیاز فراموش شده طی پاندمی کووید-19 [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 33-36]
 • مطلبی، محمد بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • مظفری، پریسا ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷ [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]
 • مظفر سعادتی، حسین آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92 [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 29-37]
 • معتکف، شهریار بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • معتمد جهرمی، محدثه ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]
 • معقول، احمد بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84 [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • معقول، احمد بررسی ارتباط فیتواسترول دریافتی با لیپیدپروفایل خون و عملکرد کبدی و کلیوی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار در سال 85-84 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 4-9]
 • مقیسه، زهره بررسی کمی غلظت ذرات PM2.5 وPM10 در هوای اطراف کارخانه سیمان گالیکش و اثر عوامل جوی : تهیه ی نقشه های پراکنش ذرات با GIS [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • ملایجردی، عاطفه حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]
 • ملازم الحسینی، ریحانه وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]
 • ملک آبادی زاده، کبری گزارش یک مورد بیماری گالاکتوزمی [دوره 12، شماره 1، 1386، صفحه 24-27]
 • ملکی تیزآبی، آسیه بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • ملک خواهی، اکرم ارزیابی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • منصوری، برهان بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • منصوری، سیما بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • منصوری، علی بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 22، شماره 4، 1396، صفحه 30-40]
 • منصوریان، مرتضی میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • مهری، محمود بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 19-26]
 • مهرادصدر، بتول بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با پنج عامل بزرگ شخصیت [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 45-53]
 • مهرانپور، رقیه بررسی آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرستان سربیشه در رابطه با بیماری ایدز در سال 1395 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 37-43]
 • مهران‌پور، رقیه بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 38-45]
 • مهربان، زهرا بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان سبزوار، طی سالهای 1382- 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 13-20]
 • موسی زاده، اسماعیل نقش معنویت وسلامت معنوی بر کیفیت زندگی [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 14-20]
 • موسی فرخانی، احسان خودکشی در ایران : مرور سیستماتیک میزان شیوع خودکشی موفّق [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 38-43]
 • موسی فرخانی، احسان 0930 : یک مطالعه - شاخص های سلامت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1390 تا 1391 مبتنی بر جمعیت [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • موسی فرخانی، احسان تأثیرپروندهی الکترونیک سلامت بربالابردن بهرهوری [دوره 15، شماره 2، 1389، صفحه 34-39]
 • موسی فرخانی، احسان ارتباط وازکتومی با کانسر پروستات [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 22-26]
 • موسی فرخانی، احسان اپیدمیولوژیک خودکشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 21-29]
 • موسی فرخانی، احسان اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 9-20]
 • موسی فرخانی،، احسان پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]
 • موسوی، زهرا بیگم تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 38-46]
 • موسوی، سید عباس کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی [دوره 19، شماره 3، 1393]
 • مولازاده، علیرضا ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 16-25]

ن

 • نادری، عین اله بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 36-49]
 • ناصری زاده، محمدرضا بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • ناصری زاده، محمد رضا افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • ناظم زاده، مهشید روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • ناعمی، حسن بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • ناعمی، حسن بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • ناعمی، حسن بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • نامنی، الهه بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 23-27]
 • نجار، لادن بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • نجیمی، محمد رضا جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • نجیمی، محمد رضا شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391 [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 62-73]
 • نداف کلاته، حوریه مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • نیرابادی، امیر بررسی وضعیت بار کاری در کارگران کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان نیشابور در سال 1396‏ [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • نسب، لیلی طاهری میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • نیستانی، معصومه بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • نصیری، سعیده قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 16-22]
 • نصیری‌صوری، پریا بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 8-20]
 • نظافتی، طاهره پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]
 • نظرپور، داود اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • نظری منش، لیلا بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 57-47]
 • نیک روان، انیسه بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم [دوره 23، شماره 3، 1397، صفحه 57-47]
 • نیکروش، محمد رضا مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 7-12]
 • نیکزاد، ریحانه بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور [دوره 23، شماره 2، 1397، صفحه 13-20]
 • نکوئی اصفهانی، آزاده بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 40-50]
 • نوائی، مهدی آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 5-9]
 • نوائی، مهدی بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های جمعیّت شناختی درنیم سال تحصیلی دوم 85 – 1384 [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 9-16]
 • نودهی، فاطمه بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 6-13]
 • نوری، بیان مدیریت پسماند مطب های خصوصی دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 79-86]
 • نوری، حمیده تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 10-23]
 • نوری، کبری بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • نوری، نرجس بررسی عوامل مرتبط با سقط و مرده زایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 13-24]
 • نوربخش، محمد حسین بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]
 • نورزهی، سنیتا تاثیر استرس ناشی از پاندمی کووید 19 بر عملکرد جنسی زنان باردار و خشونت علیه آنان: نامه به سر دبیر [دوره 25، شماره 3، 1400]
 • نور نعمت شاهی،، اکرم بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]

و

 • واحدیان، محمد آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 [دوره 15، شماره 1، 1389، صفحه 5-9]
 • وجدانی، مرجان ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • وجدانی، مرضیه ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 [دوره 23، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • وفایی نجار، علی ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88 [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • وقار سیدین، سید ابوالفضل مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی [دوره 22، شماره 2، 1396، صفحه 31-44]
 • وکیلی پور، مهدی بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار ( [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]

ه

 • هادی، مهدی بررسی میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • هاشمی، سیدرضا بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • هاشمی، سیده سمانه بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386 [دوره 12، شماره 2، 1386، صفحه 14-22]
 • هاشمی، ندا بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 24-30]
 • هاشمی، ندا مطالعه تطبیقی بیمه خصوصی سلامت در کشورهای منتخب و ارایه پیشنهاد برای ایران [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 29-37]
 • هاشمیان، معصومه بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]
 • هاشمیان، معصومه بررسی آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سبزوار در خصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان کودک از بدوتولد تا سه سالگی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی آنان [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 1-6]
 • هاشمیان، معصومه زگیل [دوره 11، شماره 2، 1385، صفحه 27-30]
 • همایی، غفور بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 37-40]
 • هوشمند، راضیه وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]

ی

 • یاژن، سعید ارزیابی رعایت استانداردهای آزمایشگاههای تشخیص - طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • یاژن، سعید شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 68-78]
 • یزدانبخش، احمدرضا مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 20-30]
 • یعقوبی، عبدالرحیم بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 34-37]
 • یعقوبی، مریم بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • یعقوبی، مریم علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 30-39]
 • یعقوبی فر، محمدعلی بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • یعقوبی فر، محمدعلی بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکدههای بهداشت و 90- پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89 [دوره 16، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • یعقوبی فر، محمد علی بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 18، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • یعقوبی فر، محمد علی بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91 [دوره 16، شماره 2، 1390، صفحه 38-49]
 • یعقوبی فر، محمد علی بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 37-40]
 • یعقوبی فر، محمد علی ارزیابی رعایت استانداردهای آزمایشگاههای تشخیص - طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • یعقوبی فر، محمد علی شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392 [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 68-78]
 • یعقوبی فر، محمد علی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • یوسفیان میاندواب، نازنین میزان استرس شغلی در تکنسین‌های اتاق‌عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان [دوره 20، شماره 2، 1394، صفحه 33-41]
 • یوسفیان میاندواب، نازنین علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری [دوره 20، شماره 3، 1394، صفحه 30-39]
 • یوسف زاده، عبدالرحیم بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92 [دوره 18، شماره 2، 1392، صفحه 30-38]
 • یوسف علیخانی، محمد جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی [دوره 22، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]