موضوعات = بهداشت عمومی
بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 24، شماره 4، مهر 1398، صفحه 36-49

عین اله سکینه پور؛ ملیحه حدادنژاد؛ امیر لطافت کار؛ عین اله نادری؛ مریم مزیدی


بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 20-29

حسین روحانی؛ احمد صادقی؛ محمد بیدخوری؛ سمیه کاظمیان؛ مریم سیاوشی؛ محمد علی داوری


وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 30-39

احمد صادقی؛ حسین روحانی؛ حمیده روئینی؛ فرشته عیدی


بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 57-47

سیده نفیسه طباطبائی اصل؛ انیسه نیک روان؛ لیلا نظری منش


شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-6

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ رضا جاغوری؛ باقر مرادی


بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 13-20

ریحانه نیکزاد؛ طاهره صفری؛ زهرا شمشیریان؛ محمود مرحمتی؛ باقر مرادی


اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-20

سعید بکائی؛ بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ احسان موسی فرخانی


بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-11

محمد شکرزاده؛ جعفر جلیلیان؛ رضا حسین‌پور؛ امیر حاجی محمدی؛ اعظم دل آرام؛ یعقوب شایسته


بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 38-45

محمد سربیشگی مقدم؛ رقیه مهران‌پور؛ رضا عبداله زاده


بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 55-64

یعقوب شایسته؛ جعفر جلیلیان؛ امیر حاجی محمدی؛ اعظم دلارام


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 28-36

عاطفه ابارشی؛ سمیه کوچی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احمد اله آباد؛ احسان صفاری؛ محمود ذبیحی


وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-19

محمد احمدپور؛ جمال حلاج زاده؛ سید حمید حسینی؛ مائده علیزاده؛ وحید رحمانی