کلیدواژه‌ها = اضطراب
مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 12-19

محمدرضا حسین پور؛ لاله سمیعی؛ سیامک داداشی


بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-8

محمد حسین غنی فر؛ محمد رضا میری؛ مریم سروش؛ حمید صالحی نیا


روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-39

مهشید ناظم زاده؛ سمانه باقریان؛ سکینه میری؛ شادی پشندی؛ مریم شهریاری