کلیدواژه‌ها = سنندج
بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 40-50

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ بهاره کنعانی؛ وحید کاکاپور؛ مسعود زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی


ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-49

حمزه صالح زاده؛ رضا رضایی؛ پریسا مظفری؛ شادیه محمدی؛ حسین رضایی