کلیدواژه‌ها = دانشجویان پرستاری
رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 8-15

نعیمه قدرتی؛ اکرم قدرتی؛ مهدی قناعتی


بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 21-29

مهین امینی؛ عاطفه سالاری طبس؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ حمید صالحی نیا؛ مریم یعقوبی