کلیدواژه‌ها = دانشجو
ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-9

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ رقیه زردشت؛ زهره محمدزاده تبریزی


شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392

دوره 19، شماره 3، دی 1393، صفحه 68-78

سعید یاژن؛ محمدرضا توکلی فر؛ سجاد ترابی سلامی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احسان صفاری


ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392

دوره 19، شماره 2، مهر 1393، صفحه 16-25

محمدسعید غلامی؛ محدثه معتمد جهرمی؛ احمدرضا مرتضوی؛ علیرضا مولازاده؛ عبدالله درویشی؛ حمیدرضا دولتخواه؛ اختر بردبار؛ رقیه قدسی


بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 9-17

سمانه کرابی؛ سعیده حسینی؛ حسن ناعمی؛ فاطمه کرابی؛ محمد حسن رخشانی


بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 34-40

مریم بیدی؛ حمیده ابراهیمی اول؛ سمیرا صامی محبوب؛ سمانه آتیه دوست


بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-12

سمانه شریفان؛ معصومه اسماعیل زاده؛ محمدعلی یعقوبی فر؛ محدثه محسن پور؛ محمد حسن رخشانی


بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 38-49

مریم سلیمی؛ الهه قراری عارفی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ محمدحسن رخشانی


بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 19-26

مرتضی رحیمی؛ سید محسن انصاری یگانه؛ محمدعلی کرّابی؛ محمود مهری؛ احمد اله آبادی


بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387

دوره 14، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 8-12

آرش آکابری؛ فاطمه قارداشی؛ اعظم کیوانلو؛ الهام فرزادمنش؛ شهریار معتکف


بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 4-14

سیران محمدی؛ مصطفی عباسی؛ محمد رضا مرادی؛ محسن کوشان؛ آرش اکابری