کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
بررسی وضعیت خود درمانی در بین مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان در سال 1392

دوره 25، شماره 2، تیر 1400

فخرالدین چابکسوار؛ غلامرضا شریفی راد؛ فاطمه محمد خواه؛ سعیده خلیلی


بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 20-29

حسین روحانی؛ احمد صادقی؛ محمد بیدخوری؛ سمیه کاظمیان؛ مریم سیاوشی؛ محمد علی داوری


بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386

دوره 13، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 6-11

سمیه کرامتی؛ اشرف دلبری؛ اکرم کوشکی؛ آرش اکابری


بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386

دوره 13، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 17-26

لیلی محمد پور؛ اکرم نور نعمت شاهی،؛ عصمت السادات حسینی؛ سیامک محبی؛ محمد مطلبی؛ علی رمضانی