نویسنده = حمید صالحی نیا
آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92

دوره 19، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 29-37

فرزاد خدامرادی؛ حمید صالحی نیا؛ حسین مظفر سعادتی؛ مرتضی عرب زوزنی


بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 21-29

مهین امینی؛ عاطفه سالاری طبس؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ حمید صالحی نیا؛ مریم یعقوبی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 34-37

حمید صالحی نیا؛ علیرضا زارعی زارگز؛ سمیه آرزومندان؛ عبدالرحیم یعقوبی


بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-8

محمد حسین غنی فر؛ محمد رضا میری؛ مریم سروش؛ حمید صالحی نیا