نویسنده = شهرام صادقی
طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

شهرام صادقی؛ محمدحسین ساقی؛ فاطمه دارینی؛ سعید محمدپور


ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 25-31

حمید میرزایی؛ شهرام صادقی؛ فاطمه دارینی؛ محمدحسین ساقی


وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393

دوره 20، شماره 2، تیر 1394، صفحه 77-90

رضا علی فلاح زاده؛ محمد رستگار خسروی؛ نمامعلی آزادی؛ اسماعیل قهرمانی؛ یحیی زندسلیمی؛ حمزه صالح زاده؛ شهرام صادقی


مدیریت پسماند مطب های خصوصی دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393

دوره 19، شماره 3، دی 1393، صفحه 79-86

شهرام صادقی؛ فردین غریبی؛ بیان نوری