نویسنده = داوود زمردیان
جراحی زیبایی بلند کردن ابرو

دوره 11، شماره 2، مهر 1385، صفحه 31-35

فاطمه برزویی؛ داوود زمردیان؛ سمیه خدایی نسب؛ مرضیه محمودی فرد؛ فائزه ابوالفضلی؛ رقیه زردشت