نویسنده = احمد اله آبادی
حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-10

عاطفه ملایجردی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ احمد اله آبادی؛ ایوب رستگار؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ ساجده طهماسبی


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 18-23

محمّدعلی کرّابی؛ طاهره خورسندی ناری؛ مریم احیایی؛ فرزانه داعی اوغاز؛ احمد اله آبادی


بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-18

محمد حسین نوربخش؛ محمد خیرخواه؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ احمد اله آبادی؛ یاسر تبرائی؛ مهدی اسدی


بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 19-26

مرتضی رحیمی؛ سید محسن انصاری یگانه؛ محمدعلی کرّابی؛ محمود مهری؛ احمد اله آبادی