نویسنده = یاسر تبرائی
بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 39-46

یاسر تبرائی؛ حسن ناعمی؛ لیلا طالقانی؛ ام البنین گفتی؛ فهیمه گندمی؛ فاطمه کرابی


بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 9-17

ندا بیدخوری؛ الناز مجدالاسلامی؛ فاطمه فرامرزی؛ اکرم کوشکی؛ یاسر تبرائی


ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-6

سیده فاطمه میررفیعی؛ زینب عزیزی؛ آزاده سادات اسدی؛ نسرین فاضل؛ یاسر تبرائی


بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 18-28

محمّدعلی کرّابی؛ محسن حسن آبادی؛ علی علی نژاد؛ رمضانعلی خمیرچی؛ یاسر تبرائی


بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-18

محمد حسین نوربخش؛ محمد خیرخواه؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ احمد اله آبادی؛ یاسر تبرائی؛ مهدی اسدی