نویسنده = انعام الحق چرخت گرگیچ
بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 21-29

مهین امینی؛ عاطفه سالاری طبس؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ حمید صالحی نیا؛ مریم یعقوبی