نویسنده = عذرا حقانی نسیمی
شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-6

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ رضا جاغوری؛ باقر مرادی


مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-40

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ باقر مرادی