نویسنده = باقر مرادی
شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-6

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ رضا جاغوری؛ باقر مرادی


بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 13-20

ریحانه نیکزاد؛ طاهره صفری؛ زهرا شمشیریان؛ محمود مرحمتی؛ باقر مرادی


مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-40

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ باقر مرادی


گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 10-15

رامین ثیابی؛ سید مهدی سعادتی؛ باقر مرادی