دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1394، صفحه 1-83 
1. حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی

صفحه 1-10

عاطفه ملایجردی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ احمد اله آبادی؛ ایوب رستگار؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ ساجده طهماسبی


2. مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی

صفحه 11-18

علی اوغازیان؛ اعظم اکبری زاده؛ حوریه نداف کلاته؛ ابوالفضل رحمانی ثانی


4. علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری

صفحه 30-39

انعام الحق چرخت گرگیچ؛ صنم برفروشان؛ نازنین یوسفیان میاندواب؛ مریم یعقوبی


6. جاذب‌های صوت و استفاده فناوری‌های نوین درآن؛ یک مرور سیستماتیک

صفحه 51-61

بهرام کوهنورد؛ آسیه عباسی؛ محمد رضا نجیمی؛ علی جبالی


7. شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391

صفحه 62-73

بهرام کوهنورد؛ محمد رضا نجیمی؛ مهدی آقانسب؛ سمیه بلقن آبادی