دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1387 (17) 
3. بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386

صفحه 17-26

لیلی محمد پور؛ اکرم نور نعمت شاهی،؛ عصمت السادات حسینی؛ سیامک محبی؛ محمد مطلبی؛ علی رمضانی


4. زایمان در آب

صفحه 27-30

وجیهه طزری؛ نسرین فاضل


5. مدیتیشن

صفحه 31-37

هدی امینی؛ طاهره توفیقیان