دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تابستان 1397 
1. شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

صفحه 1-6

فاطمه تشریفی؛ عذرا حقانی نسیمی؛ مهدی عبداللهی؛ رضا جاغوری؛ باقر مرادی


2. مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ

صفحه 7-12

شبنم محمدی؛ بابک ابراهیمی؛ مژگان کاظمیان؛ فروزان آبسالان؛ محمد رضا نیکروش؛ مهدی عباسی؛ محمد تقی جغتایی؛ اکرم صادقی


3. بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور

صفحه 13-20

ریحانه نیکزاد؛ طاهره صفری؛ زهرا شمشیریان؛ محمود مرحمتی؛ باقر مرادی