کلیدواژه‌ها = پرستار
تعداد مقالات: 4
سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دوره 19، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 49-57

مهدیه درودی؛ رضا بردبار؛ محمد سیاوشی


روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-39

مهشید ناظم زاده؛ سمانه باقریان؛ سکینه میری؛ شادی پشندی؛ مریم شهریاری